Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Staff LIAD  -  Peter Duffield-Fuller

Peter Duffield-Fuller BA (Anrh), MA

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd

Lleoliad: Llambed & Caerfyrddin

Ffôn: 01570 424773 (Llambed)
E-bost: peter.duffield-fuller@uwtsd.ac.uk 

Rwy’n darparu cymorth arbenigol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau yng Nghaerfyrddin a Llambed.  Yn rhan o’r Tîm Cyswllt Academaidd rwy’n datblygu sgiliau digidol a llythrennedd gwybodaeth â ffocws ar y cwricwlwm, gan ddarparu cefnogaeth a chyngor ynghylch adnoddau ar gyfer dylunio, cynllunio, dilysu, cyflwyno ac adolygu cyrsiau a rhaglenni’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau.

Rwy’n cefnogi myfyrwyr a staff wrth ddefnyddio adnoddau llyfrgell yn cynnwys defnyddio cronfeydd data academaidd, cael mynediad i adnoddau ar-lein, sgiliau chwilio ac archwilio llenyddiaeth drwy sesiynau a addysgir, apwyntiadau un-i-un, sesiynau galw heibio neu e-bost.

Ar ôl cwblhau MA mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell ym Mhrifysgol Aberystwyth, bûm yn gweithio’n Gynorthwyydd Llyfrgell i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG De Llundain a Maudsley, cyn cychwyn fy rôl yn Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd gyda’r Drindod Dewi Sant ar gampws Llundain.  Wedyn symudais i Gymru, lle rwyf bellach yn gweithio i’r Drindod Dewi Sant ar gampysau Llambed a Chaerfyrddin.

Mae fy niddordebau proffesiynol yn cynnwys llythrennedd a dysgu, rheoli casgliadau ac ymddygiad wrth chwilio am wybodaeth.

CILIP (Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth)