Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Staff LIAD  -  Sam Scoulding

Sam Scoulding, Diploma Ôl-raddedig, BA Anrh

Sam Scoulding, Senior Academic Liaison Librarian

Uwch Lyfrgellydd Cyswllt Academaidd

Lleoliad: Abertawe

Ffôn: 01792 484305
E-bost: samantha.scoulding@uwtsd.ac.uk

Rwy’n gweithio’n agos gyda, ac yn cynorthwyo Pennaeth y Gwasanaethau Academaidd wrth ddylunio, hyrwyddo a chyflwyno adnoddau gwybodaeth a gwasanaethau perthnasol o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr.

Rwy’n arwain ac yn cydlynu’r tîm o Lyfrgellwyr Cyswllt Academaidd wrth iddo gefnogi dysgu ac addysgu. Mae hynny’n cynnwys datblygu sgiliau Digidol a Gwybodaeth arbenigol sy’n canolbwyntio ar y cwricwlwm, cefnogi adnoddau a dylunio, cynllunio, dilysu, cyflwyno ac adolygu cyrsiau a rhaglenni.  

Yn ogystal, rwy’n arweinydd gweithredol ar gyfer datblygu a hyrwyddo‘r gwasanaethau cefnogi ymchwil a ddarperir gan Lyfrgell y Brifysgol. Rwy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu ehangiad y ddarpariaeth sgiliau Digidol a Gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, ymchwilwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa a staff ymchwil-weithredol.

Rwy hefyd yn eiriol dros y gwasanaeth ac yn chwarae rhan arweiniol wrth gydlynu marchnata mewnol  a gweithgareddau cyfathrebu’r Llyfrgell.

Mae fy ngyrfa mewn llyfrgelloedd yn rhychwantu mwy na 23 mlynedd, gan ddechrau yn 1996 yn Gynorthwyydd Llyfrgell i Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Dinas a Sir Abertawe lle bûm yn gweithio yn Llyfrgell Ganolog Abertawe ac yn llyfrgelloedd cangen Gorseinon a Phontarddulais. Yn 1998, symudais i'r sector Addysg Uwch, gan weithio'n Gynorthwyydd Llyfrgell yn Athrofa Abertawe (bellach Y Drindod Dewi Sant) am 8 mlynedd, cyn parhau’n Llyfrgellydd Cynorthwyol dan Hyfforddiant ar yr un pryd ag astudio ar gyfer Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gymhwyso yn 2009. Yn 2016, ar ôl 7 mlynedd yn Llyfrgellydd Pwnc, parheais ar fy ngyrfa yn Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd yn YDDS, gan symud ymlaen i’m swydd bresennol yn Uwch Lyfrgellydd Cyswllt Academaidd ym mis Mai 2019.

Mae fy niddordebau proffesiynol yn cynnwys llythrennedd digidol a gwybodaeth, eirioli dros lyfrgelloedd, marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol.  

  • CILIP (Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth)
  • Grŵp Dysgu ac Addysgu WHELF (Wales Higher Education Libraries Forum - Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru)