Hygyrchedd Llyfrgell Ar-lein

People looking at laptops

Mae’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu wedi ymrwymo i ddarparu adnoddau ar-lein sy’n hygyrch i’n holl ddefnyddwyr.

Ein nod yw darparu adnoddau sy’n bodloni neu’n rhagori ar lefel AA Canllawiau W3C ar Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.1 ac sydd bellach yn cynnwys asesiad o hygyrchedd fel arfer safonol wrth brynu adnoddau newydd.

Mae ein casgliadau digidol yn cael eu lletya gan gyhoeddwyr trydydd parti ar eu platfformau eu hun ar y we sy’n cael eu datblygu’n annibynnol.   Mae llawer o gyhoeddwyr yn blaenoriaethu hygyrchedd digidol ac mae ganddynt eu datganiadau hygyrchedd eu hun.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach isod.

Cymorth a Chefnogaeth

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau’n gysylltiedig â hygyrchedd adnoddau neu wasanaethau ein llyfrgell ar-lein, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol cysylltwch â ni yn library@uwtsd.ac.uk.

I gael cymorth penodol ynghylch defnyddio adnoddau cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd.

Llyfrau electronig

Mae gwybodaeth am hygyrchedd yng nghyswllt ein darparwyr llyfrau electronig a dolenni i’w cyfarwyddiadau ynghylch hygyrchedd ar gael ar ein tudalen Casgliadau E-lyfrau.

Catalog y Llyfrgell

Primo gan Ex Libris sy’n gyrru Catalog y Llyfrgell.  Mae Primo yn cydymffurfio’n rhannol â lefel AA Canllawiau’r WAI ar Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1.   Ceir gwybodaeth fanwl bellach yn Adroddiad Cydymffurfiaeth Hygyrchedd Primo.

Rhestrau Adnoddau Ar-lein

Mae ein Rhestrau Adnoddau Ar-lein yn cael eu gyrru gan Leganto gan Ex Libris.  Mae Leganto yn cydymffurfio’n rhannol â lefel AA Canllawiau’r WAI ar Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1.  Ceir gwybodaeth fanwl bellach yn Adroddiad Hygyrchedd Cynnyrch Leganto.

RefWorks

Mae RefWorks yn cydymffurfio’n rhannol â lefel AA Canllawiau’r WAI ar Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1.  Ceir gwybodaeth fanwl bellach yn y Canllaw Hygyrchedd RefWorks ac yr Adroddiad Hygyrchedd Cynnyrch RefWorks.

Y Gadwrfa Ymchwil

Mae Cadwrfeydd Ymchwil y Brifysgol yn cael eu gyrru gan Eprints.  Gellir gweld datganiadau ar gyfer y cadwrfeydd yn:

Sylwer ei bod yn bosibl nad yw dogfennau hŷn mewn fformat hygyrch.   Os hoffech wneud cais am gopi hygyrch o unrhyw ddogfen a gedwir yn ein cadwrfeydd ymchwil cysylltwch â repository@uwtsd.ac.uk.

Tudalennau Gwe

Gellir gweld gwybodaeth bellach am hygyrchedd ein tudalennau gwe yn Natganiad Hygyrchedd y Drindod Dewi Sant.

Offer hygyrchedd

Gall yr offer canlynol helpu defnyddwyr i weld tudalennau gwe a gwefannau yn fwy cysurus.

Estyniadau Google Chrome:

Microsoft Edge:

Firefox:

chat loading...