Mae gan bob myfyriwr ac aelod o staff Lyfrgellydd a Chynghorydd Sgiliau Digidol sydd wedi’u neilltuo i’w pwnc astudio neu maes gwaith. Os oes angen ychydig o gymorth, cyngor neu anogaeth gyfeillgar arnoch, gallwch drefnu apwyntiad gydag aelod o’n tîm ar amser sy’n gyfleus i chi.

Gall eich Llyfrgellydd eich helpu gyda...                   Gall eich Cynghorydd Sgiliau Digidol eich helpu gyda...
 • Darganfod a defnyddio gwybodaeth academaidd
 • Cyfeirnodi a Llên-ladrad
 • Defnyddio adnoddau llyfrgell
 • Archwilio’r llenyddiaeth
 • Meddwl yn feirniadol
 • rhagor... 
 • Hyfedredd a Chynhyrchiant Digidol 
 • Creu, datrys problemau ac arloesi digidol
 • Cyfathrebu, cydweithio a chyfranogi digidol
 • Dysgu Digidol
 • Hunaniaeth ddigidol a llesiant
 • A rhagor...

I drefnu apwyntiad, bydd angen i chi wybod naill ai pa Athrofa rydych chi’n perthyn iddi neu enw’r aelod o staff yr hoffech gael apwyntiad gydag ef/hi.   Os nad ydych yn siŵr, defnyddiwch y wybodaeth isod i ganfod y person mwyaf priodol i’ch helpu.  Gall staff Gwasanaethau Profesiynol defnyddio'r gwybodaeth isod i ddarganfod pa aelod o staff gall eu helpu hefyd.

Addysg, seicoleg a cwnsela

Eich Llyfrgellydd yw: Alison Evans

Eich Cynghorydd Sgiliau Digidol yw: Gwen Couch

Y Dyniaethau, y clasuron, archaeoleg, diwinyddiaeth

Eich Llyfrgellydd yw: Connie Davage

Eich Cynghorydd Sgiliau Digidol yw: Gwen Couch

Busnes, rheolaeth, iechyd, twristiaeth

Eich Llyfrgellwyr yw:

Birmingham: Doreen McLeary a Maria Paula Salmoiraghi

Caerfyrddin: Connie Davage

Llundain: Ivana Curcic a Megan Redmond

Abertawe: Lisa Ellis 

 

Eich Cynghorydd Sgiliau Digidol yw:

Birmingham a Llundain: Taran Johal

Caerfyrddin ac Abertawe: Jess Hill

Celf, y cyfryngau, cyfrifiadura, peirianneg, pensaerniaeth

Eich Llyfrgellydd yw: Emily Hywel

Eich Cynghorydd Sgiliau Digidol yw: Stuart Gill

Gwasanaethau Profesiynol

Cynghorwyr Sgiliau Digidol:

 • Y Swyddfa Academaidd - Gwen Couch
 • Ystadau - Jess Hill
 • Cyfleusterau - Taran Johal
 • Cyllid - Stuart Gill
 • TG/Dysgu Digidol a Chreadigrwydd - Sam Scoulding
 • Marchnata a Chyfathrebu - Stuart Gill
 • Y Gofrestrfa - Gwen Couch
 • Gwasanaethau Myfyrwyr - Jess Hill

Bwciwch apwyntiad - Llyfrgellydd

Bwciwch apwyntiad - Cynghorydd Sgiliau Digidol

chat loading...
Gwasanaethau Profesiynol

Cynghorwyr Sgiliau Digidol:

 • Y Swyddfa Academaidd - Gwen Couch
 • Ystadau - Jess Hill
 • Cyfleusterau - Taran Johal
 • Cyllid - Stuart Gill
 • TG/Dysgu Digidol a Chreadigrwydd - Sam Scoulding
 • Marchnata a Chyfathrebu - Stuart Gill
 • Y Gofrestrfa - Gwen Couch
 • Gwasanaethau Myfyrwyr - Jess Hill