Trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint

Dan Drwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) efallai bydd yn bosibl sganio darnau o lyfrau, cyfnodolion, cylchgronau, trafodion cynadleddau ac adroddiadau cyfraith a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig a rhai gwledydd tramor.

Er mwyn cydymffurfio â’r Drwydded, rhaid i ddeunyddiau cwrs wedi’u sganio gael eu darparu gan staff penodol yn y Llyfrgell, sef y personau a ddynodir i ymgymryd â’r gwaith sganio. 

Bydd y personau dynodedig hyn yn gwneud gwiriadau hawlfraint perthnasol yn ogystal â sicrhau bod y datganiadau hawlfraint cywir yn cael eu harddangos gyda’r deunydd wedi’i sganio.  Sylwer ei bod yn angenrheidiol bod y Brifysgol yn meddu ar ddeunydd gwreiddiol ar ffurf argraffedig a’i bod yn bosibl rhoi deunydd wedi’i sganio ar gael drwy Moodle i’r myfyrwyr hynny sy’n astudio modwl penodol yn unig.

Sylwer y dylai staff Caerfyrddin a Llambed, cyn cyflwyno’u cais ac at ddibenion llwytho dogfennau, roi mynediad i’r modwl/modylau dan sylw ar Moodle i’r person dynodedig yn y Llyfrgell.

 

Cwestiwn ac Ateb

Rhaid i gopïau digidol gael eu paratoi neu’u hawdurdodi gan ‘Berson Dynodedig’ o fewn y Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.  Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a weinyddir gan y Llyfrgell, cysylltwch ag:

Ellen Harris

Ceisiadau Digideiddio Caerfyrddin a Llambed

E-bost:  digitisation@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676838

Caroline Mitchell

Ceisiadau Digideiddio Abertawe

E-bost: digitisation@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481017

Cewch Ganllaw i Drwydded AU y CLA ar gyfer Staff Academaidd yn:
Sgroliwch i http://he.cla.co.uk/your-he-licence/your-he-licence/about-the-cla-higher-education-licence-2/cla-licence-documents/