Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Hanfodion Myfyrwyr  -  Canllawiau Dechrau Arni

Canllawiau Dechrau Arni

Bydd eich Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd hefyd yn rhoi hyfforddiant ar sut i wneud y gorau o’ch adnoddau ar-lein, ac yn cynnig help unigol pan fo angen.  

Defnyddiwch Gatalog y Llyfrgell i gael mynediad i adnoddau ar-lein a dod o hyd i adnoddau printiedig yn y Llyfrgell.   Gallwch fenthyg y rhan fwyaf o’n heitemau printiedig am wythnos, ar ôl hyn byddant yn adnewyddu’n awtomatig oni fydd benthyciwr arall yn gwneud cais amdanynt.   Hefyd mae gennych fynediad i Browzine, sy’n ffordd hawdd o bori drwy ein casgliadau o gyfnodolion academaidd testun llawn.   Drwy ein Gwasanaeth Angen Rhagor? gallwch wneud cais am unrhyw beth nad oes gennym fynediad iddo a byddwn yn dod o hyd iddo ar eich rhan.


Dechrau arni gyda chronfeydd data

Mae nifer o gronfeydd data ar gael ar gyfer pob pwnc, a llawer ohonynt yn cwmpasu ystod eang o bynciau a disgyblaethau.  Maent yn ffordd ddefnyddiol o gael gafael ar wybodaeth berthnasol a chyfredol ar gyfer pwnc penodol.

Mae nifer mawr o’n cronfeydd data ar blatfformau EBSCOHost a ProQuest. Yn y fideos byr hyn gallwch weld sut i chwilio o fewn cronfeydd data ar y platfformau hyn.


 Cronfeydd data EBSCOHost (Fideo yn Saesneg)


Chwilio sylfaenol ar gronfeydd data ProQuest (Fideo yn Saesneg)


Chwilio uwch ar gronfeydd data ProQuest (Fideo yn Saesneg)