Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth

Hafan YDDS  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Hanfodion Myfyrwyr  -  Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth

Lluniwyd ein rhaglen Sgiliau i greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau academaidd a gwybodaeth trosglwyddadwy, gan hyrwyddo eu llwyddiant academaidd a’u cyflogadwyedd.

Mae’r cwricwlwm yn cwmpasu ystod eang o bynciau – o newyddion ffug i reoli eich presenoldeb ar-lein – ac fe’i cyflwynir gan ein tîm o Lyfrgellwyr Cyswllt Academaidd.

Bydd sesiynau’n cael eu harchebu gan diwtor eich cwrs/modwl neu gall myfyrwyr gysylltu â'r Llyfrgell yn uniongyrchol drwy ein mewnflwch: infoskills@uwtsd.ac.uk

Library Logo