Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Haf 2018: Datblygwch eich Sgiliau Digidol a’ch Sgiliau Gwybodaeth gyda ni

Sut ydw i'n ...?

Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Mae ein rhaglen Sgiliau Gwybodaeth wedi’i llunio i’ch helpu i gyflawni eich gorau a byddwn yn teithio fan hyn a fan draw yn ystod y tymor sydd i ddod, er mwyn dweud wrthych chi am ddatblygiad newydd SA1 ac adnewyddu llyfrgell Caerfyrddin.   Yn ogystal mae gennym gyfres o ddigwyddiadau y gallwch gadw lle ynddynt ymhob lleoliad. Ceir rhagor o fanylion gan gynnwys dyddiadau ac amserau isod ond os hoffech ragor o wybodaeth neu help gan ein harbenigwyr gwybodus a chyfeillgar, cysylltwch ag: InfoSkills@uwtsd.ac.uk

Sgiliau Gwybodaeth Sylfaenol i’r Llyfrgell

Nod y Sesiwn:

  • Wedi colli’r sesiwn gynefino â’r llyfrgell?
  • Methu dod o hyd i’r eitemau ar eich rhestr ddarllen?
  • Angen adnewyddu gwybodaeth am ddefnyddio catalog y llyfrgell a defnyddio e-adnoddau?

 Dewch i un o’r sesiynau canlynol i gael help:  

Campws Caerfyrddin

Dydd Gwener 1 Mehefin 11am-11:45am Y Cwad Caerfyrddin, Ystafell 2 Archebwch lle

Campws Llambed

Dydd Mawrth 1 Mai 1pm-1:30pm Llyfrgell Llambed, Ystafell Confucius 1 Archebwch lle

Dydd Mercher 9 Mai 1pm-1:30pm Llyfrgell Llambed, Ystafell Confucius 1 Archebwch lle

Dydd Mercher 16 Mai 1pm-1:30pm Llyfrgell Llambed, Ystafell Confucius 1 Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Llun 30 Ebrill 11am-11:30am Llyfrgell Griffith  Archebwch lle

Dydd Gwener 4 Mai 11am-11:30am Llyfrgell Griffith Archebwch lle

Dydd Gwener 11 Mai 12pm-12:30pm Llyfrgell Townhill Archebwch lle

Dydd Llun 14 Mai 11am-11:45am Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar Archebwch lle

Dydd Mercher 16 Mai 12pm-12:30pm Llyfrgell Owen, Ystafell Gyfrifiaduron Archebwch lle

Dydd Iau 24 Mai 1pm-1:30pm Llyfrgell Owen, Ystafell Gyfrifiaduron  Archebwch lle

Dydd Iau 7 Mehefin 1pm-1:30pm Llyfrgell Townhill Archebwch lle

_____________________________________________________________

Sgiliau Gwybodaeth Pellach i’r Llyfrgell

Nod y Sesiwn:

  • Yn meddwl am eich traethawd hir ac eisiau dechrau ar eich ymchwil? 
  • Eisiau gwybod sut i chwilio mewn cronfeydd data academaidd a llunio strategaeth chwilio? 
  • Yn chwilio am erthyglau cyfnodolion academaidd â thestun llawn a adolygwyd gan gymheiriaid ar gyfer eich aseiniadau?   
  • Eisiau gwybod sut i gael mynediad i’r llyfrgell ar-lein a’i defnyddio ar hyd gwyliau’r haf?  

Dewch i un o’r sesiynau canlynol i gael help:  

Campws Caerfyrddin

Dydd Iau 7 Mehefin 11am-11:30am Y Cwad Caerfyrddin, Ystafell 2 Archebwch lle

Campws Llambed

Dydd Mawrth 22 Mai 1pm-1:30pm Llyfrgell Llambed, Ystafell Confucius 1 Archebwch lle

Dydd Mercher 13 Mehefin 1pm-1:30pm Llyfrgell Llambed, Ystafell Confucius 1 Archebwch lle

Campysau Abertawe

Dydd Llun 14 Mai 11am-11:30am, Llyfrgell Griffith  Archebwch lle

Dydd Llun 14 Mai 12pm-12:30pm, Llyfrgell Townhill  Archebwch lle

Dydd Mawrth 15 Mai 11am-11:30am Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar  Archebwch lle

Dydd Gwener 18 Mai 11am-11:30am, Llyfrgell Griffith  Archebwch lle

Dydd Iau 7 Mehefin 12pm-12:30pm Llyfrgell Owen, Ystafell Gyfrifiaduron  Archebwch lle

Dydd Iau 14 Mehefin 1pm-1:30pm, Llyfrgell Townhill  Archebwch lle

Dydd Gwener 15 Mehefin 1pm-1:30pm Llyfrgell Owen, Ystafell Gyfrifiaduron  Archebwch lle