Hands drawing

Wedi’i hanelu at

Israddedigion ac Ôl-raddedigion
Hyd: 1 awr

Nod y sesiwn hon yw cyflwyno myfyrwyr i’w cyfrifoldeb tuag at Hawlfraint a’i chymhwyso, trafod sut i aros o fewn y canllawiau, ac archwilio sut mae’r gyfraith yn amddiffyn crewyr a’u deunydd sydd dan hawlfraint.

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylai myfyrwyr allu:

  • Bydd gan fyfyrwyr ddealltwriaeth o beth yw hawlfraint a sut mae’n berthnasol iddynt hwythau fel crewyr/dylunwyr
  • Bydd myfyrwyr yn deall sut mae trwyddedau hawlfraint, eithriadau a delio teg yn gweithio
  • Bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad i ddeunyddiau Creative Commons ac yn deall sut i’w defnyddio
  • Bydd myfyrwyr yn deall bod canlyniadau ynghlwm â thorri deddfau hawlfraint

Darganfod mwy: Hwb Hawlfraint

chat loading...