Cwad, myfyrwyr, cyfrifiaduron

‌Gall myfyrwyr UWTSD a Choleg Sir Gâr gael mynediad at ystod eang o adnoddau o'n llyfrgell ar-lein, gan gynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion, cronfeydd data arbenigol, papurau newydd ar-lein a llawer mwy. Rydym hefyd yn gallu darparu mynediad at adnoddau ar-lein i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner.

 UWTSD a Choleg Sir Gâr Myfyrwyr

Dewiswch ddolen isod i archwilio'r toreth o adnoddau ar-lein sydd ar gael.

Pob Adnodd  Cronfeydd data  E-Lyfrau   E-gylchgronau a Phapurau Newydd 

Mae’n bosibl y byddwch hefyd â diddordeb yn y ffynonellau gwybodaeth ar-lein eraill hyn:

RefWorks  Adnoddau Mynediad Agored  Apiau a Argymhellir  

Myfyrwyr Sefydliadau Partner

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod pa adnoddau y gallwch chi eu defnyddio. 

Gwasanaethau i Fyfyrwyr Partner

Problemau?

Dewiswch ddolen i ddarganfod materion hysbys gydag adnoddau, datrys problemau neu adrodd am fai.

Adroddiad Statws  Datrys problemau  Adroddwch Fai