Gallwch gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r adnoddau ar-lein hyn oddi ar y campws. Er mwyn gwneud hyn, mae angen ichi wybod eich manylion mewngofnodi a chyfrinair TG i’r Brifysgol. Cliciwch ar deitl yr adnodd a nodwch eich manylion.

Os cewch broblemau wrth ddefnyddio’r dolenni isod, gallwch allgofnodi yma ac wedyn rhoi cynnig ar y dolenni isod eto, neu roi cynnig mewn porwr gwahanol. Os byddwch yn cau'ch porwr, y tro nesaf y byddwch yn ymweld ag adnodd cewch neges awtomatig i fewngofnodi eto. Mae cymorth mwy manwl yn ein canllaw i .

Os oes arnoch angen help wrth chwilio neu ddod o hyd i ddeunydd perthnasol wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hadnoddau, cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc neu darllenwch un o’n .

Allwedd i fynediad testun llawn
I gael mwy o wybodaeth, gweler y Canllaw Testun Llawn ar waelod y dudalen hon.

Green light   Testun llawn        Rhywfaint o destun llawn       Red light  Mynegai / Crynodebau yn unig

 

  Academic Search Premier

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn galluogi’r ymchwilydd i chwilio mwy na 13,600 o gylchgronau.  Ceir erthyglau testun llawn o fwy na 4,700 o gylchgronau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynna.

  British Education Index

Mae’r BEI yn darparu cyfeiriadau llyfryddol i wybodaeth am ymchwil, polisi ac arfer o fewn addysg a hyfforddiant yn y DU.

  Education Source

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

  ERIC

Cronfa ddata o America sy’n debyg i’r BEI.

  NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  ProQuest Central

  PsychArticles

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  Teacher Reference Center

 Mae’n darparu mynegeio a chrynodebau ar gyfer mwy na 270 o’r cylchgronau mwyaf poblogaidd ar gyfer athrawon a gweinyddwyr er mwyn helpu addysgwyr proffesiynol.

  Zetoc 

Mynediad rhydd i sefydliadau AB ac AU yn y DG i gronfa ddata ‘Electronic Table of Contents' y Llyfrgell Brydeinig sy'n cynnwys dros 20,000 o deitlau cyfnodolion cyfredo.

  Academic Search Premier

  ATLA Religion / ATLA Serials

Cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

  Humanities Source

  John Johnson Collection

Mynediad i ddelweddau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

  Loeb Classical Library

  Oxford Islamic Studies Online

Mynediad i ystod eang o adnoddau cyfeiriol ar y byd Islamaidd yn Saesneg.

  Oxford Scholarship

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

  ProQuest Central

  Religion and Philosophy Collection 

 

  ATLA Religion / ATLA Serials

Cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

  BFI InView 

  GreenFile

Mae’n cynnig gwybodaeth sy’n cwmpasu pob agwedd ar effaith dyn ar yr amgylchedd. Mae’i gasgliad o deitlau ysgolheigaidd, o deitlau’r llywodraeth ac o deitlau o ddiddordeb cyffredinol, yn cynnwys gwybodaeth am gynhesu byd-eang, adeiladu gwyrdd, llygredd, amaethyddiaeth gynaliadwy, ynni adnewyddadwy, ailgylchu a rhagor. Mae’r gronfa ddata yn darparu mynegeion a chrynodebau i’r cofnodion, ac mae mwy na 4,600 o’r cofnodion â thestun llawn sy’n agored i ddefnyddwyr.

  Humanities Source

  JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

  Migration to New Worlds

  NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  Project MUSE

  PsychArticles

Mae hon yn gronfa ddata seicoleg sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  SOL - Sustainable Organization Library

  Vogue Archive

  Brill Reference works

  British Periodicals

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

  Digimap 

  Humanities Source

  ProQuest  

  ATLA Religion / ATLA Serials

Cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

  Humanities Source

 

  Academic Search Premier

  ATLA Religion / ATLA Serials

Cefnogi ysgolheictod crefyddol a diwinyddol ym maes addysg ac ymchwil. Mae’n cynnwys miloedd o ddyfyniadau o gyfrolau rhyngwladol a gweithiau aml-awdur ym maes crefydd.

  British Periodicals

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

  Education Source

Mae’r gronfa ddata hon gan EBSCO yn ymgorffori Education Research Complete.  Mae’n cynnwys erthyglau testun llawn o fwy na 1,800 o gylchgronau ynghyd â mwy na 550 o e-lyfrau ym maes addysg, a llawer ohonynt yn uniongyrchol berthnasol i faes astudiaethau Plentyndod Cynnar.

  Humanities Source

  ProQuest Central 

  Religion and Philosophy Collection

  ABI/INFORM Complete

Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes a chyfnodolion ysgolheigaidd.

  Business Source Complete

Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes, cyhoeddiadau masnach a chyfnodolion ysgolheigaidd.  Hefyd ymchwil marchnad, proffiliau diwydiant, adolygiadau cynnyrch a gwybodaeth ynghylch cwmnïau.

  IDS [HR and Employment Law]

  JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

  Marketline

  NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  Oxford Scholarship

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

  ProQuest Central 

  PsychArticles

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata seicoleg sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  Science Direct

Mae Science Direct yn gronfa ddata wyddonol flaenllaw â thestun llawn sy’n cynnig erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau o bron iawn 2,500 o gylchgronau a mwy na 30,000 o lyfrau.  

  SOL - Sustainable Organization Library

 UK Data Service 

  Westlaw

  Art and Architecture Source

  Bridgeman Education - Images

  Humanities Source

  JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

  ProQuest Arts 

  ProQuest Central

  Academic Search Premier

  British Periodicals 

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

  Grove Music Online 

  Humanities Source

  IPA Source

  JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

  Literature Online

Sef llyfrgell chwiliadwy o fwy na 300,000 o gerddi, dramâu, rhyddiaith a bywgraffiadau.

  ProQuest Arts 

 

  Academic Search Premier

  Medline

Maes pwnc MEDLINE yw bio-feddygaeth ac iechyd ac mae’n gronfa ddata lyfryddol.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyhoeddiadau'n gylchgronau ysgolheigaidd.   Yn gyffredinol mae’n cwmpasu’r cyfnod o 1946 hyd heddiw.   Mae nifer cynyddol o gyfeiriadau MEDLINE yn cynnwys dolen â thestun llawn erthyglau, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn PubMed.

  NewsBank

Mae Newsbank yn cael ei ddiweddaru bob dydd ac yn darparu mynediad i erthyglau papur newydd cyfredol ac wedi’u harchifo o bapurau newydd.  Poblogaidd Cymru a’r DU yn cynnwys y Western Mail, y Times, y Financial Times, y Guardian a’r Independent.   Mae’n bosibl creu chwiliadau personol a’u cadw i’w defnyddio yn y dyfodol neu eu cyflunio er mwyn derbyn rhybuddion drwy e-bost.

  ProQuest Central

  PsychArticles

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  Science Direct

Mae Science Direct yn gronfa ddata wyddonol flaenllaw â thestun llawn sy’n cynnig erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau o bron iawn 2,500 o gylchgronau a mwy na 30,000 o lyfrau.   Mae'n adnodd ardderchog ar gyfer y rhan fwyaf o Chwaraeon, Maetheg ac Addysg Awyr Agored.  

  SportDiscus

Cronfa ddata lyfryddol ar chwaraeon, ffitrwydd a meddygaeth chwaraeon. Mae’n cynnwys mwy na 500,000 o gyfeiriadau, 20,000 o draethodau hir, 10,000 o gyfeiriadau gwefannau a dolenni ag erthyglau testun llawn.

  L'Année philologique

Mynegeio llyfrau, erthyglau mewn cylchgronau a chasgliadau ym mhob un o'r disgyblaethau sy'n gysylltiedig ag astudio’r cynfyd Groegaidd a Rhufeinig.

  Brill Reference works

Mynediad i Jacoby Online (Fragmente der Griechischen Historiker); New Pauly (gwyddoniadur y byd clasurol); Supplementum Epigraphicum Graecum ar-lein.

  Humanities Source

  Loeb Classical Library

  Oxford Reference

 Dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd y gellir ei chwilio.

  Oxford Scholarship

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth a Chrefydd.

  Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Llyfrgell ddigidol o lenyddiaeth Roeg.

  Thesaurus Linguae Latinae (TLL)

Sef geiriadur Lladin sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am awduron, cyfnodau amser, cyhoeddiadau ac argraffiadau.

 Academic Search Premier

  ACM Digital Library

  Business Source Complete

Cronfa ddata ysgolheigaidd ddiffiniol ym maes busnes, sy’n darparu casgliad blaenllaw o gynnwys llyfryddol a thestun llawn. Mae’r gronfa ddata yn un gynhwysfawr gan gynnig mynegeion a chrynodebau ar gyfer y cylchgronau ysgolheigaidd pwysicaf ym maes busnes mor bell yn ôl â 1886. Hefyd darperir cyfeiriadau dyfynedig chwiliadwy ar gyfer mwy na 1,300 o gylchgronau.

  IEEE Digital Library [Technology]

  IHS

  Marketline

  NewsBank

Yn darparu mynediad at gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon trwy’r cyfnod 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

  SAE Digital Library

  Science Direct

Mae Science Direct yn gronfa ddata wyddonol flaenllaw â thestun llawn sy’n cynnig erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau o bron iawn 2,500 o gylchgronau a mwy na 30,000 o lyfrau.

  Westlaw

 

  BFI InView

  BUFVC 

  Humanities Source

  JSTOR

Mae’r casgliad yn dwyn ynghyd deitlau craidd ym meysydd economeg, cyllid, y celfyddydau a’r dyniaethau gan gynnwys llawer o gyhoeddiadau gan y cymdeithasau ysgolheigaidd blaenllaw, gydag amrywiaeth o gylchgronau ymchwil beirniadol ym meysydd cyfrifeg, cysylltiadau llafur, marchnata, rheolaeth, ymchwil gweithrediadau ac asesu risg, yn ogystal â theitlau pwysig ym meysydd cerddoriaeth, astudiaethau ffilm, llên gwerin, y celfyddydau perfformio, crefydd, ynghyd â hanes ac astudiaethau ym meysydd y celfyddydau a phensaernïaeth. Mae amrediad y dyddiadau'n ymestyn hyd at y tair neu bum mlynedd ddiwethaf.

   NewsBank

Yn darparu mynediad at gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon trwy’r cyfnod 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Arts 

  Business Source Complete

Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes, cyhoeddiadau masnach a chyfnodolion ysgolheigaidd.  Hefyd ymchwil marchnad, proffiliau diwydiant, adolygiadau cynnyrch a gwybodaeth ynghylch cwmnïau.

  Marketline

   NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  ProQuest Central

 

  Ancestry [on campus use only]

  BFI InView 

  British Newspapers 1600 – 1900

Gasgliad digidol sylweddol o bapurau hanesyddol Prydain.

  British Periodicals

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

  Digimap 

  Early English Books Online

Cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

  House of Commons Parliamentary Papers

Darparu papurau seneddol chwiliadwy â thestun llawn ynghyd â mynegai manwl.

  Humanities Source

  Iter Bibliography

  John Johnson Collection

Mynediad i ddelweddau lliw chwiliadwy 65,000 o eitemau yng Nghasgliad John Johnson o Effemera Argraffedig yn Llyfrgell Bodley, gan roi cipolwg unigryw ar natur gyfnewidiol bywyd pob dydd yn y ddeunawfed ganrif, y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.

  Migration to New Worlds

  NewsBank

 Yn darparu mynediad at gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon trwy’r cyfnod 1980 hyd heddiw.

  Nineteenth Century British Library Newspapers

Mae’r adnodd digidol hwn yn rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif. Mae’n cynnwys 48 teitl, gyda chyfanswm o oddeutu 2.2 miliwn tudalen, sy’n adlewyrchu datblygiadau cymdeithasol a gwleidyddol y cyfnod.

  Oxford Dictionary of National Biography

Mynediad i 50,000 o fywgraffiadau o bobl a luniodd hanes Ynysoedd Prydain a thu hwnt, o’r oesoedd cynharaf i’r flwyddyn 2000.

  Oxford Scholarship

Gronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Hanes.

  Project MUSE

  ProQuest

  Seventeenth & Eighteenth Century Burney Newspapers

Mae’r papurau newydd a’r pamffledi newyddion a gasglwyd ynghyd gan y Parchedig Charles Burney (1757-1817) yn gasgliad mawr o'r cyfryngau newyddion Saesneg o'r 17eg a’r 18fed ganrif.   Yn Llundain y cyhoeddwyd y rhan fwyaf o’r oddeutu 700 cyfrol wedi’i rhwymo o bapurau newydd a phamffledi newyddion. Fodd bynnag daw rhai papurau o ranbarthau Lloegr, ac o Iwerddon a’r Alban, yn ogystal ag ychydig enghreifftiau o drefedigaethau America, Ewrop ac India.

  State Papers Online

1509-1714 sy’n archif chwiliadwy o Ddogfennau’r Wladwriaeth, rhai Mewnol a Thramor, yr Alban ac Iwerddon, yn ystod yr 16eg a’r 17eg ganrif, ynghyd â Chofrestrau'r Cyfrin Gyngor, at ddibenion prosiectau ymchwil ac addysgu ym maes gwleidyddiaeth, llywodraeth, a hanes cymdeithasol, economaidd a chrefyddol.

  Times Digital Archive 1785 - 2008

Archif ddigidol gyflawn y Times (Llundain) 1785 - 1985.  Mae’r papur newydd cyfan wedi’i gofnodi, a phob erthygl , hysbyseb a darlun/llun wedi’i ddosbarthu i gategorïau er mwyn hwyluso’r gwaith o chwilio.  

  British Periodicals

Mae British Periodicals yn rhoi mynediad i destun llawn chwiliadwy cannoedd o gylchgronau rhwng diwedd yr ail ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif, ac mae’n cynnwys miliynau o ddelweddau ffacsimili cydraniad uchel o’r tudalennau.

  Early English Books Online

Cynnwys delweddau ffacsimili digidol o dudalennau bron iawn pob gwaith a argraffwyd yn Lloegr, Iwerddon, Yr Alban, Cymru a Gogledd America Brydeinig, ynghyd â gweithiau yn Saesneg a argraffwyd mewn lleoedd eraill o 1473 – 1700.

  Early European Books Online 

  Education Source

Sef yr adnodd ar-lein mwyaf awdurdodol ar gyfer ymchwil addysg. Mae’n cynnig casgliad mwyaf a mwyaf cyflawn y byd o gylchgronau addysg â thestun llawn. 

  Humanities Source

  Iter Bibliography

  Literature Online

Sef llyfrgell chwiliadwy o fwy na 300,000 o gerddi, dramâu, rhyddiaith a bywgraffiadau.

  NewsBank

 Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  Nineteenth Century British Library Newspapers

sy'n rhoi mynediad i bapurau newydd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol o Brydain yn ystod y 19eg Ganrif.

  Oxford Reference 

Dod â gweithiau cyfeiriol ieithyddol a phynciol gan un o gyhoeddwyr cyfeirlyfrau mwyaf a mwyaf dibynadwy’r byd at ei gilydd mewn un adnodd y gellir ei chwilio.

  Oxford Scholarship

Cronfa ddata chwiliadwy o lyfrau ysgolheigaidd â thestun llawn mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Llenyddiaeth Saesneg.

  Project MUSE

  ProQuest

 

  Art and Architecture Source

  Digimap 

  GreenFile

  IHS 

  NewsBank

Mae NewsBank yn darparu mynediad i cynnwys testun llawn o bapurau newydd DU ac Iwerddon.

  ProQuest Central

  Science Direct

  SOL - Sustainable Organization Library

  Westlaw

 

  Academic Search Premier

  Medline

Maes pwnc MEDLINE yw bio-feddygaeth ac iechyd ac mae’n gronfa ddata lyfryddol.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyhoeddiadau'n gylchgronau ysgolheigaidd.   Yn gyffredinol mae’n cwmpasu’r cyfnod o 1946 hyd heddiw.   Mae nifer cynyddol o gyfeiriadau MEDLINE yn cynnwys dolen â thestun llawn erthyglau, sydd ar gael yn rhad ac am ddim yn PubMed.

  Oxford Scholarship

Cronfa ddata o lyfrau ysgolheigaidd testun llawn y mae modd eu chwilio, mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Busnes, Rheolaeth, Astudiaethau Clasurol, Hanes, Llenyddiaeth, Athroniaeth, Seicoleg a Chrefydd. 

  ProQuest Central

  PsychArticles

Mae PsycARTICLES yn gronfa ddata sy’n cynnwys erthyglau testun llawn o gylchgronau a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, Sefydliad Cyhoeddi Addysgol yr APA, Cymdeithas Seicolegol Canada, a Grŵp Cyhoeddi Hogrefe.

  Science Direct

Mae Science Direct yn gronfa ddata wyddonol flaenllaw â thestun llawn sy’n cynnig erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau o bron iawn 2,500 o gylchgronau a mwy na 30,000 o lyfrau.   Mae'n adnodd ardderchog ar gyfer seicoleg.

  Business Source Complete

Cronfa ddata ysgolheigaidd ddiffiniol ym maes busnes, sy’n darparu casgliad blaenllaw o gynnwys llyfryddol a thestun llawn. Mae’r gronfa ddata yn un gynhwysfawr gan gynnig mynegeion a chrynodebau ar gyfer y cylchgronau ysgolheigaidd pwysicaf ym maes busnes mor bell yn ôl â 1886. Hefyd darperir cyfeiriadau dyfynedig chwiliadwy ar gyfer mwy na 1,300 o gylchgronau.

  Hospitality and Tourism Complete

  Marketline

  NewsBank

Yn darparu mynediad at gynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol y DU ac Iwerddon trwy’r cyfnod 1980 hyd heddiw.

  ProQuest Central

Green light ‌‌‌Testun llawn

Mae fersiynau testun llawn o bob un neu o’r rhan fwyaf o’r erthyglau yn yr adnodd hwn ar gael i’w llwytho i lawr yn rhad ac am ddim ar ôl mewngofnodi.

 Rhywfaint o destun llawn

Mae rhywfaint o ddeunydd testun llawn ar gael yn yr adnodd hwn, ond mae’n bosibl bod deunydd arall wedi’i fynegeio ond heb ei gynnwys yn destun llawn. Os ydych yn chwilio am ddeunydd testun llawn, mae gan lawer o adnoddau opsiwn i gyfyngu'r chwilio i destun llawn yn unig, a bydd hyn yn cuddio unrhyw gyfeiriadau nad ydynt ar gael i’w llwytho i lawr. Fel arall, efallai y gallwch wneud cais am erthyglau neu lyfrau sydd wedi’u mynegeio heb fynediad testun llawn drwy .

Red light Mynegai / Crynodebau yn unig

Mae’r adnodd hwn yn fynegai’n bennaf a bydd yn cynnwys ychydig iawn neu ddim deunydd testun llawn. Gallwch ddefnyddio’r adnodd i ddod o hyd i gyfeiriadau at ddeunydd y bydd angen ichi ddod o hyd i’w gynnwys o ffynhonnell arall, er enghraifft drwy chwilio’r catalog neu drwy