Llyfrgelloedd a Chanolfannau

Mae gan UWTSD lyfrgelloedd yng Caerfyrddin, Llambed, Llundain ac Abertawe. Y Lyfrgell ac Archifau Roderic Bowen a Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy wedi eu lleoli yn Llambed.

Carmarthen Campus Library

 Llyfrgell Caerfyrddin

Lleolir y Llyfrgell gyferbyn ag Adeilad Parry ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Caerfyrddin, a gellir ei chyrraedd hefyd o’r Y Cwad ac adeilad Carwyn James.

Lampus Campus Library

 Llyfrgell Llambed

Lleolir y Brif Lyfrgell a Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen yn ardal dde-orllewinol y campws. Mae’r fynedfa gyferbyn ag Adeilad Caergaint.

London Library

 Llyfrgell Llundain 

 Mae Llyfrgell Campws Llundain yn rhoi mynediad i ystod eang o wybodaeth ac adnoddau, yn darparu lle astudio ac mae Llyfrgellydd Pwnc penodedig yno i gefnogi’ch anghenion o ran gwybodaeth ac ymchwil.  Ceir casgliad helaeth o adnoddau electronig a chasgliad o lyfrau y gellir eu defnyddio at ddibenion cyfeiriol yn y llyfrgell.

Griffith Library Student

Llyfrgell Griffith - Abertawe

Mae Llyfrgell Griffith wedi’i lleoli yng Nghanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau wrth ochr prif gyntedd/derbynfa’r adeilad.   Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i’r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Celf a Dylunio yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Y Fforwm

Llyfrgell Y Fforwm - Abertawe

Lleolir Y Fforwm ar safle datblygu’r Glannau, SA1.

Swansea Business Library

Ysgol Busnes Abertawe

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli ar Gampws Ysgol Busnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.