Llyfrgell Caerfyrddin


Carmarthen Library

Yn y Llyfrgell yng Nghaerfyrddin mae mwy na 110,000 o lyfrau ynghyd â chylchgronau, DVDs, arteffactau ar gyfer addysgu, llyfrau plant a mwy. Hefyd mae’r Llyfrgell yn cynnwys cyfrifiaduron i fyfyrwyr, llungopiwyr a chyfleusterau argraffu.

Sut i ddod o hyd i ni

Lleolir y Llyfrgell gyferbyn ag Adeilad Parry ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Caerfyrddin, a gellir ei chyrraedd hefyd o’r Y Cwad ac adeilad Carwyn James.

Casgliadau

Nodir y casgliadau ar y catalog a thrwy label ar feingefn y llyfr fel a ganlyn:

BIG   Llyfrau Mawr: llyfrau stori'r plant
F   Casgliad Ffolio
REF   Cyfeiriol
SCW   Cyngor Chwaraeon Cymru
TP   Ymarfer Dysgu
LLU - PIC   Ffuglen i blant: llyfrau lluniau
NOF - NOV   Ffuglen i blant: nofelau
WIC   Coleg yr Annibynwyr Cymraeg
XL   Gorfaint


Efallai y gwelwch hefyd ar y catalog fod rhai o’n hadnoddau wedi’u lleoli yn y Stacks neu Store.  A wnewch chi gysylltu â ni i wneud cais am yr adnoddau hyn.

Ystafelloedd Astudio i Grŵp

Mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd.

Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn 8pm y noson cyn y diwrnod maent i’w defnyddio. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn. Peidiwch â gwneud cais am ystafelloedd sydd y tu allan i’r amseroedd agor: 08:30 - 18:59 ddydd Llun i ddydd Gwener.

Sylwer, oherwydd gwaith adnewyddu Llyfrgell Campws Caerfyrddin, bydd Ystafelloedd 1, 2 a 3 y Cwad yn ystafelloedd astudio mynediad agored rhwng 2 Gorffennaf a 2 Medi felly ni fydd modd eu bwcio yn y ffordd arferol. Ewch i ddesg ymholiadau’r llyfrgell yn y Cwad os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

  • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
  • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
  • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell sydd o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio

Ystafell Seddi Cyfarpar Bwcio
Y Cwad 1 21 Taflunydd a sgrîn taflunydd mawr, 2 cyfrifiaduron
Y Cwad 2 6 Sgrin cyflwyniad LCD.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell. 
Y Cwad 3 8 Sgrin cyflwyniad LCD, 1 cyfrifiadur.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell.
Y Cwad 4 5 Bwrdd a chadeiriau yn unig.

 

Oriau Agor: Llyfrgell Campws Caerfyrddin

 
  2 Gorffennaf - 2 Medi
  LLYFRGELL AR GAU AR GYFER GWAITH ADNEWYDDU
 

Tra bydd y llyfrgell ar gau bydd desg ymholiadau llyfrgell yn y Cwad ar yr amserau canlynol:

 
  [Sylwer na fydd y ddesg ymholiadau ar gael rhwng dydd Llun 16 a dydd Gwener 20 Gorffennaf]
Dydd Llu 09:30 - 16:30
Dydd Mawrth 09:30 - 16:30
Dydd Mercher 09:30 - 16:30
Dydd Iau 09:30 - 16:30
Dydd Gwener 09:30 - 16:00
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
 
 

Ewch at y ddesg ymholiadau ag unrhyw ymholiadau sydd gennych ym ymwneud â’r llyfrgell tra bydd y llyfrgell ar gau. Gallwch hefyd gasglu eitemau yr ydych wedi gofyn amdanynt o gampysau eraill neu ddychwelyd eitemau.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y gwaith adnewyddu a sut i gael gafael ar adnoddau tra byddwn ar gau.

 
  3 Medi - 23 Medi
Dydd Llun
09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau [Ar Agor: 9:30 - 16:00, 15 Medi]
Dydd Sul Ar Gau