Llyfrgell Griffith yng Nghanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau

Mae Llyfrgell Griffith wedi’i lleoli yng Nghanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau wrth ochr prif gyntedd/derbynfa’r adeilad. Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i’r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Celf a Dylunio yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

Mae’r llyfrgell ar ddau lawr.  Ar lefel G ceir y casgliad llyfrau ac ôl-rifynnau o gylchgronau Celf a Dylunio, ynghyd ag adran gyfeiriol gynhwysfawr.  (Gellir cael mynediad i’r llawr hwn hefyd drwy’r lifft llyfrgell mewnol.) Ar lefel 1 mae cyfrifiaduron (sy’n rhoi mynediad i’r rhyngrwyd, e-bost a Microsoft Office) ac mae cyfleusterau argraffu a llungopïo monocrom a lliw ar gael.

 

Mae cownter y llyfrgell hefyd ar y lefel hon, lle gallwch fenthyg a dychwelyd llyfrau, prynu credyd argraffu ac ymgynghori â staff am yr amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael.  Ar lefel 1 hefyd mae detholiad eang o gyfnodolion cyfredol, papurau newydd dyddiol a chyfleusterau gwylio DVDs a fideos.  Ceir lle astudio ar y ddau lawr os oes angen.  

Yn ogystal â’r adnoddau ffisegol yn y llyfrgell, mae amrywiaeth eang o adnoddau electronig ar gael hefyd, drwy’r ddolen i faes pwnc Celf a Dylunio ar dudalen gartref gwefan y llyfrgell. O fan hyn, gellir cael mynediad i gronfeydd data a gwefannau defnyddiol, cylchgronau electronig a llyfrau electronig ar ac oddi ar y campws.  

Mae’r tîm staff yn Llyfrgell Griffith wrth law i roi cymorth a chyngor, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen gwybodaeth bellach am unrhyw agwedd ar y gwasanaeth.

Cyfeiriad:  Stryd De La Beche, Abertawe SA1 3EU

Ffôn: (01792) 481030

E-bost: GriffithLibrary@uwtsd.ac.uk

 
  9 Gorffennaf - 15 Gorffennaf
Dydd Llun  09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
 
  16 Gorffennaf - 22 Gorffennaf
  Bydd y llyfrgell yn hunanwasanaeth yn unig yn ystod yr wythnos yma
Dydd Llun  Ar Gau
Dydd Mawrth Ar Gau
Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Iau 09:00 - 17:00 [Ar Gau: 13:00 - 14:00]
Dydd Gwener 09:00 - 16:30 [Ar Gau: 13:00 - 14:00]
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
  Bydd Llyfrgell Busnes Abertawe ar agor ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher.  
 
  23 Gorffennaf - 23 Medi
Dydd Llun  09:00 - 17:00 [Ar Gau: 27 Awst]
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau [Ar Agor: 18 Awst a 22 Medi]
Dydd Sul Ar Gau