Mae Llyfrgell Campws Llundain yn rhoi mynediad i ystod eang o wybodaeth ac adnoddau, yn darparu lle astudio ac mae Llyfrgellydd Pwnc penodedig yno i gefnogi’ch anghenion o ran gwybodaeth ac ymchwil. Ceir casgliad helaeth o adnoddau electronig a chasgliad o lyfrau y gellir eu defnyddio at ddibenion cyfeiriol yn y llyfrgell.

E-lyfrau ac e-gylchgronau

Mae e-adnoddau niferus ar gael i fyfyrwyr Campws Llundain i gefnogi’ch ymchwil a’ch gwaith cwrs.  Cewch fynediad i’r rhain drwy’r catalog neu drwy wefan y llyfrgell ar-lein.  Dyma rai pecynnau a fydd o ddefnydd ichi:

ABI Inform

Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes a chyfnodolion ysgolheigaidd.

Business Source Complete

Erthyglau testun llawn o gylchgronau busnes, cyhoeddiadau masnach a chyfnodolion ysgolheigaidd.  Hefyd ymchwil marchnad, proffiliau diwydiant, adolygiadau cynnyrch a gwybodaeth ynghylch cwmnïau.

Dawsonera E-books

Prif gyflenwr casgliad cynyddol y llyfrgell o e-lyfrau, gyda chynnwys gan gyhoeddwyr blaenllaw.  Gallwch ddarllen e-lyfrau ar-lein neu eu lawrlwytho a’u benthyg.  

I gael rhagor o wybodaeth am adnoddau pwnc-benodol, gweler y Canllaw Pwnc perthnasol.

Llyfrgell

Yn ogystal â mynediad i gasgliad cynhwysfawr o adnoddau electronig, mae llyfrgell gyda lle i astudio ar gael i fyfyrwyr ar gampws Llundain.

Chwilio Llyfrgell Campws Llundain

Chwilio am lyfrau print a chylchgronau sydd ar gael yn eich llyfrgell campws

 

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Gwener: 09:00 - 18:00

Cael Help

Mae’ch llyfrgellydd pwnc ar gael ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau i ateb ymholiadau a chynnig cyngor a chymorth ar ddefnyddio’r catalog llyfrgell ac adnoddau electronig.  Gallwch gysylltu â’r llyfrgellydd pwnc drwy e-bost yn:  LondonLibrary@uwtsd.ac.uk.

Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill

Y Llyfrgell Brydeinig

Gall unrhyw un wneud cais am docyn darllen i gael mynediad i ystafelloedd darllen y Llyfrgell Brydeinig.  Ewch i wefan y Llyfrgell Brydeinig am fanylion pellach.

City Business Library

Gall myfyrwyr hefyd wneud defnydd o’r City Business Library, y brif lyfrgell gyhoeddus yn y DU am wybodaeth fusnes gyfredol yn rhad ac am ddim, sydd wedi’i lleoli gerllaw yn Guildhall (peidiwch â'i chymysgu â llyfrgelloedd City, Prifysgol Llundain).  Gellir defnyddio’r llyfrau yn y llyfrgell yn unig ac ni ellir eu benthyca. Fodd bynnag mae mannau astudio ar gael a chyswllt di-wifr yn rhad ac am ddim â’r rhyngrwyd.  

SCONUL Access

Yn anffodus, oherwydd telerau cynllun SCONUL, gallwn roi mynediad drwy SCONUL Access i fyfyrwyr PhD sy’n astudio ar Gampws Llundain yn unig.