Mae Llyfrgell Townhill yn darparu ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i fyfyrwr a staff y Gyfadran Addysg a Chymunedau ac Ysgol y Celfyddydau Perfformio

Mae’n darparu adnoddau dysgu ar ffurf llyfrau, cylchgronau, deunyddiau clyweled ac adnoddau electronig i gefnogi’r cyrsiau sydd ar gael ar Gampws Townhill.  Mae ystafell darllen cylchgronau/ardal astudio tawel ar y llawr cyntaf a cheir cyfleusterau cyfrifiadurol ar y llawr gwaelod a’r ail lawr.

Mae llyfrgellwyr ar gael i roi cymorth gydag ymholiadau a darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth.

Cyfeiriad:  Heol Townhill, Abertawe, SA2 0UT

Ffôn: (01792) 482113

E-bost: TownhillLibrary@uwtsd.ac.uk

Mae'r llyfrgell yn hunanwasanaeth ar ddyddiau Sul 

 
  28 Mai - 17 Mehefin
Dydd Llun 08:30 - 19:00
Dydd Mawrth 08:30 - 19:00
Dydd Mercher 08:30 - 19:00
Dydd Iau 08:30 - 19:00
Dydd Gwener 08:30 - 19:00
Dydd Sadwrn 11:00 - 17:00
Dydd Sul 11:00 - 17:00
 
  O Ddydd Llun 18 Mehefin fydd Llyfrgell Townhill ar gau oherwydd yr adleoli i’r llyfrgell newydd, Y Fforwm, yn natblygiad y brifysgol yn SA1. Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â'r llyfrgell newydd a sut i gael gafael ar adnoddau tra bod y llyfrgell yn symud.