Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli ar Gampws Ysgol Busnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i'r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth, yn cynnwys y rhaglenni Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon, ac Ysgol Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn ardal ganolog y llyfrgell ceir casgliad helaeth o gylchgronau, llyfrau, cryno ddisgiau a DVDs yn ogystal â detholiad o bapurau newydd dyddiol.  Mae ymylon y llyfrgell wedi’u rhannu’n barthau penodedig ar gyfer astudio tawel, astudio i grwpiau (yn cynnwys ystafell â chyfleusterau clyweled y mae modd gwneud cais amdani) ac ardal cyfrifiaduron mynediad agored lle gall myfyrwyr ddefnyddio ystod o adnoddau electronig megis e-lyfrau, e-gylchgronau a chronfeydd data.

Mae cownter y llyfrgell wrth y brif fynedfa, gyda desg ymholiadau a llyfrgellwyr wrth law sy’n gallu helpu gydag ymholiadau neu ddarparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth. Mae croeso i chi holi neu gysylltu â staff y llyfrgell i gael help gydag unrhyw wasanaethau llyfrgell.

Cyfeiriad:  Stryd Powell, Abertawe SA1 1NE

Ffôn: 01792 481023

E-bost: SwanseaBusinessCampusLibrary@uwtsd.ac.uk

  
 
  28 Mai - 17 Mehefin
Dydd Llun  08:45 - 19:00
Dydd Mawrth 08:45 - 19:00
Dydd Mercher 08:45 - 19:00
Dydd Iau 08:45 - 19:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Dydd Sul Ar Gau
 
  18 Mehefin - 8 Gorffennaf
  Fydd y llyfrgell yn hunanwasanaeth rhwng 17:00 - 19:00 yn ystod yr adeg yma
Dydd Llun  08:45 - 19:00
Dydd Mawrth 08:45 - 19:00
Dydd Mercher 08:45 - 19:00
Dydd Iau 08:45 - 19:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00
Dydd Sul Ar Gau
 
  9 Gorffennaf - 15 Gorffennaf
Dydd Llun  09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
 
  16 Gorffennaf - 22 Gorffennaf
  Fydd y llyfrgell yn hunanwasanaeth yn unig am yr wythnos yma
Dydd Llun  09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
 
  23 Gorffennaf - 23 Medi
Dydd Llun  09:00 - 17:00 [Ar Gau: 27 Awst]
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau