Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Mynediad agored ac ymchwil  -  Cyhoeddi Mynediad Agored

Cyhoeddi Mynediad Agored

Cliciwch ar y botymau isod i ddysgu am ofynion Mynediad Agoredpenodol a osodir gan eich cyllidwr ymchwil a’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).
Mae croeso i chi ofyn am gyngor yn repository@uwtsd.ac.uk

Academyddion ac ymchwilwyr:

Os bydd eich erthygl cyfnodolyn neu bapur cynhadledd wedi’i derbyn i'w chyhoeddi, mae angen i chi Weithredu yn sgil Derbyn.
Adneuwch y llawysgrif a dderbyniwyd yng Nghadwrfa Ymchwil Mynediad Agored Y Drindod Dewi Sant o fewn 3 mis iddi gael ei derbyn.

Ddim yn siŵr beth mae ‘Gweithredu yn sgil Derbyn' yn ei olygu? Dysgu mwy am fynediad agored a’r REF nesaf


Adneuo’ch gwaith