Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Mynediad agored ac ymchwil  -  Cyhoeddi Mynediad Agored  -  Awduron a gyllidir gan RCUK

Awduron a gyllidir gan RCUK

Polisi Mynediad Agored y Cynghorau Ymchwil - yn gryno

AHRC logo  BBSRC logoEPSRC logo

ESRC logo MRC logo

NER logo STFC logo

 

Ar gyfer yr holl bapurau newydd a adolygwyd gan gymheiriaid ac a gyflwynwyd i’w cyhoeddi ar ôl 1 Ebrill 2013, mae Cynghorau Ymchwil y DU yn ei gwneud yn ofynnol i chi:

 • Sicrhau bod eich papur â Mynediad Agored
 • Cydnabod ffynhonnell y cyllid a gefnogai’r ymchwil h.y. y cyllidwr a rhif y grant lle bo’n berthnasol.
 • Os ydy’n berthnasol, cynnwys datganiad ar sut mae modd cael mynediad i’r deunyddiau ymchwil sylfaenol (megis data).  Gweler y tudalennau Rheoli Data Ymchwil i gael gwybodaeth bellach.

 

 

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan yr AHRC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn 12 mis i'w cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid mewn cadwrfa sefydliadol neu bynciol i fod ar gael yn agored 12 mis wedi’i gyhoeddi.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.
 • Ar hyn o bryd nid yw’n ofynnol gan yr AHRC sicrhau bod monograffau ysgolheigaidd a gyllidir gan yr AHRC ar gael drwy fynediad agored.
 • Cewch fwy o wybodaeth yma.   http://www.ahrc.ac.uk/about/policies/openaccess

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  

Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan yr AHRC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.

Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo.  Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan yr ESRC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn 12 mis i'w cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid mewn cadwrfa sefydliadol neu bynciol i fod ar gael yn agored 12 mis wedi’i gyhoeddi.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan yr ESRC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan y NERC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn chwe mis i'r dyddiad cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant i fod ar gael yn agored 6 mis wedi’i gyhoeddi.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan y NERC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Darllenwch ragor ynghylch gofynion NERC o ran cyhoeddi â Mynediad Agored
 • Mae (NORA) ar gyfer cyhoeddiadau staff yng Nghanolfannau Ymchwil NERC.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan yr EPSRC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn chwe mis i'r dyddiad cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant i fod ar gael yn agored 6 mis wedi’i gyhoeddi.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan yr EPSRC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan yr BBSRC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn chwe mis i'r dyddiad cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant i fod ar gael yn agored 6 mis wedi’i gyhoeddi.
 • Mae BBSRC hefyd yn annog awduron i adneuo eu herthyglau yn PubMed Central Ewrop (PMC Ewrop).
 • Mae’n bosibl cynnwys o fewn y grant gostau cyhoeddi ac eithrio erthyglau cyfnodolion a phapurau cynhadledd, megis costau llyfrau, monograffau, argraffiadau beirniadol, catalogau ac ati sy’n codi o fewn cyfnod y grant.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan y BBSRC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Gallwch ddarllen rhagor yma.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

Polisi Cyfredol

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Os ydy polisi mynediad agored y cyhoeddwr o’ch dewis yn eich gwahardd rhag adneuo’r llawysgrif a dderbyniwyd yn PMC Ewrop o fewn chwe mis i’w chyhoeddi, ni fyddwch yn gallu cydymffurfio drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r fersiwn a gyflwynwyd gan yr awdur yn PMC Ewrop), a bydd angen i chi dalu Tâl Prosesu Erthyglau (APC) a chydymffurfio drwy’r Llwybr Aur.   Rhaid i ddeiliaid grant y MRC gysylltu â’r tîm mynediad agored i gael gwybodaeth ynghylch sut i wneud cais am gymorth i dalu ffioedd APC a chostau eraill.
 • Os ydych yn hunan-archifo copi yn PMC Ewrop ac yng nghadwrfa ymchwil y Drindod Dewi Sant ac nid ydych wedi talu ffi APC, dylech adneuo fersiwn y llawysgrif a dderbyniwyd (neu a gyflwynwyd gan yr awdur) ac NID fersiwn pdf y cyhoeddwr.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

 

Polisi Cyfredol

 • Rhaid i erthyglau cyfnodolion a thrafodion cynhadledd sy’n cael eu cyhoeddi yn sgil ymchwil a noddwyd gan y STFC fod ar gael drwy Fynediad Agored o fewn chwe mis i'r dyddiad cyhoeddi.
 • Gallwch wneud hyn drwy gyhoeddi mewn cyfnodolyn Mynediad Agored neu drwy adneuo copi o’r llawysgrif derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant i fod ar gael yn agored 6 mis wedi’i chyhoeddi.
 •  I gael rhagor o wybodaeth, mae polisi Mynediad Agored y STFC ar gael i’w ddarllen yma.

Beth mae angen i chi ei wneud

 • Mae’r Drindod Dewi Sant yn gorchymyn cydymffurfio â pholisi Mynediad Agored Cynghorau Ymchwil y DU lle bo’n bosibl drwy’r Llwybr Gwyrdd (hunan-archifo’r ‘llawysgrif a dderbyniwyd’ yng nghadwrfa’r Drindod Dewi Sant).  
 • Os nad yw cyhoeddwr y cyfnodolyn o’ch dewis yn caniatáu i chi hunan-archifo’r erthygl o fewn yr embargo a ganiateir gan y STFC, yn y rhan fwyaf o achosion bydd rhaid i chi gydymffurfio drwy ddewis cyhoeddwr arall sy’n cydsynio.   Mae'n annhebygol iawn y bydd y Brifysgol mewn sefyllfa i gydymffurfio drwy'r Llwybr Aur a thalu ffi APC am nad yw’n derbyn Grant Bloc at y diben hwn.  Mae’n bosibl apelio drwy’r pwyllgor ymchwil canolog.
 • Os telir ffi APC i sicrhau bod erthygl ar gael yn agored ar unwaith, rhaid i’r erthygl gael ei chyhoeddi dan drwydded CC BY.
 • Mae gwefan SHERPA/RoMEO yn rhoi manylion embargos cyhoeddwyr a’u gofynion ynghylch adneuo. Mae SHERPA/JULIET yn rhoi manylion gofynion cyllidwyr.

Yn achos ymchwilwyr sy’n gwneud cais am grant newydd gan un o Gynghorau Ymchwil y DU ac sy’n dymuno gwneud cais am gymorth i dalu am gostau cyhoeddi’n gysylltiedig â llunio mathau eraill o gynhyrchion ymchwil nad ydynt o fewn cwmpas polisi Mynediad Agored y Cynghorau Ymchwil ar hyn o bryd (e.e. costau cyhoeddi ar gyfer cynhyrchion megis monograffau, llyfrau, argraffiadau beirniadol, cyfrolau a chatalogau), dylid gofyn am y costau hyn yn uniongyrchol yn eu cynigion am grant.

 

Creative Commons Graphic  

Addaswyd o ddeunydd gan Brifysgol Rhydychen dan  drwydded ‘Attribution 3.0 Unported’ gan y Creative Commons (CC BY 3.0).  Cynnwys gwreiddiol yn: http://researchdata.ox.ac.uk/