Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Mynediad agored ac ymchwil  -  Cyhoeddi Mynediad Agored  -  Orcid

ORCID

Orcid logo

Beth yw ORCID?

Wedi’i sefydlu yn 2010, mae ORCID (Rhif Adnabod Agored Ymchwilwyr a Chyfranwyr) yn ymdrech agored, cymunedol, di-elw i ddarparu cofrestrfa o ddynodwyr unigryw ar gyfer ymchwilwyr, sef Rhifau Adnabod ORCID, ynghyd â dull o greu dolen rhwng eitemau'n gysylltiedig ag ymchwil, megis erthyglau a setiau data, a’r dynodwyr hyn.  Mae nifer cynyddol o gyhoeddwyr a chyllidwyr ymchwil yn defnyddio Rhifau Adnabod ORCID fel modd i ymchwilwyr ddangos pwy ydynt wrth gyflwyno cyhoeddiadau neu geisiadau.

Pam dylai fod gennyf Rif Adnabod ORCID? Beth yw’r manteision i mi?

Mae Rhif Adnabod ORCID am oes: os byddwch yn newid sefydliad i unrhyw le yn y byd, byddwch yn mynd ag ef gyda chi.  Gyda Rhif Adnabod ORCID gallwch sicrhau bod eich holl grantiau, cyhoeddiadau a chynhyrchion yn cael eu priodoli’n gywir i chi.  Yn wahanol i ddynodwyr cyflogwyr neu gyhoeddwyr, chi sy’n rheoli’ch cofnod ORCID ac mae’n aros gyda chi ar hyd eich gyrfa.  Mae sefydliadau megis HESA, Wellcome, Cynghorau Ymchwil y DU a chyhoeddwyr yn defnyddio’r dynodydd hwn ac yn y dyfodol bydd yn sicrhau gallu cysylltu pob agwedd ar ymchwil yn fwy llyfn ac yn galluogi gwasanaethau newydd o ran rheoli a rhoi cyhoeddusrwydd i’r gweithgareddau hyn.

Beth yw manteision aelodaeth o ORCID ar gyfer asiantaethau cyllido?

Bydd asiantaethau cyllido’n gallu olrhain eu grantiau a’r cynhyrchion cysylltiedig i’r ymchwilydd cywir a’u hadnabod yn gywir, ni waeth faint o weithiau y bydd yr ymchwilydd yn newid sefydliad, neu’n wir, yn newid enw.  Mae cyllidwyr ymchwil yn integreiddio ORCID a dynodwyr parhaus eraill yn fwyfwy yn eu prosesau gwneud cais.  Fe welwch fod llawer o gyhoeddwyr bellach yn gofyn i chi nodi Rhif Adnabod ORCID wrth i chi gyflwyno cyhoeddiad.  O fis Awst 2015 mae'r Wellcome Trust yn gofyn am Rifau Adnabod ORCID mewn ceisiadau am grant.

 

 

Creative Commons Graphic  

Addaswyd o ddeunydd gan Brifysgol Rhydychen dan  drwydded ‘Attribution 3.0 Unported’ gan y Creative Commons (CC BY 3.0).  Cynnwys gwreiddiol yn: http://researchdata.ox.ac.uk/