Arddangosfa: Chwyldro Rwsia - Lenin's on Sale Again

12.09.2017

Gyda chymorth Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar gampws Llambed PCYDDS i nodi canmlwyddiant Chwyldro Rwsia, o dan y teitl cyffredinol Lenin’s on Sale Again.

Russian propaganda poster

O ddechrau’r tymor newydd ym mis Medi hyd at ddiwedd mis Hydref, bydd Llyfrgell Llambed PCYDDS yn cynnal dwy arddangosfa. Bydd y naill yn arddangos celfyddyd posteri chwyldroadol Dmitry Moor a’r llall, gyda chymorth gwerthfawr prosiect Cymru1914 – sydd ei hun yn gydweithrediad rhwng y Llyfrgell Genedlaethol, llyfrgelloedd prifysgolion Cymru a swyddfeydd cofnodion llywodraeth leol Cymru – yn dangos tudalennau blaen maint-llawn y Cambria Daily Leader o 1917, gan nodi sut y cafodd y digwyddiadau yn Rwsia eu hadrodd yng Nghymru ar y pryd. Lluniwyd yr arddangosfa i ddangos sut y safodd newyddion o Rwsia wrth ochr adroddiadau am y rhyfel a digwyddiadau lleol cyfoes. Bydd y ddwy arddangosfa ar agor i’r cyhoedd o 22 Medi – 28 Hydref 2017.

Cyflwynir wythnos o ddigwyddiadau arbennig ar 23 Hydref (am 5:15 yn yr Hen Neuadd) gan Gregor Benton, Athro Emeritws o’r Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd, a fydd yn siarad am Bolshevism and Maoism in the Age of Revolution: Interaction, Correspondence and Divergence.

Ar 25 Hydref, bydd darlithoedd rheolaidd yn ildio i gyfres o sgyrsiau a chyflwyniadau gan staff campws Llambed ar ystod o feysydd sy'n gysylltiedig â Chwyldro Rwsia a’i etifeddiaeth, a bwriedir cynnal digwyddiadau diwylliannol eraill, gan gynnwys dangosiad o October Sergei Eisenstein.

Bydd dwy arddangosfa arall yn y brif lyfrgell yn cyd-fynd â Lenin’s on Sale Again, ac yn y naill a’r llall ceir deunyddiau o Gasgliadau Arbennig y Brifysgol. Yn y cyntaf, ceir hanes Parcell Rees Bowen, un o fyfyrwyr y Coleg yn Llambed ac arwr a enillodd fedalau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac a frwydrodd yn erbyn y Bolsieficiaid yng ngogledd Rwsia. Yn yr ail, cyflwynir detholiad o lyfrau o gasgliad Rhyfel Byd Cyntaf Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, sy’n dangos sut y soniwyd am ddigwyddiadau Hydref 1917 mewn adroddiadau cyfoes.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Andy Bevan: andy.bevan@uwtsd.ac.uk neu Dr Alex Scott: alexander.scott@uwtsd.ac.uk