Cylchgronau’r Drindod Dewi Sant ar gael bellach trwy SUNCAT

23.06.2017

Mae cylchgronau llyfrgelloedd y Drindod Dewi Sant ar gael bellach i ymchwilwyr trwy SUNCAT am y tro cyntaf, yn dilyn prosiect a gynhaliwyd gan y Llyfrgell ac Adnoddau Digidol i gynyddu amlygrwydd ein casgliadau yn y gymuned academaidd yng Nghymru a’r DU.

Galluoga SUNCAT (sef Serials UNion CATalogue y DU) ymchwilwyr, myfyrwyr, llyfrgellwyr ac eraill i ddod o hyd i lyfrgelloedd ledled y wlad. Mae’r catalog yn cynnwys gwybodaeth am gyfresi print ac electronig, gan gynnwys cylchgronau, cyfnodolion, papurau newyddion, cylchgronau, adroddiadau blynyddol a chyhoeddiadau eraill o natur barhaol.  Mae SUNCAT yn cynnwys gwybodaeth cyfresi gan dros 100 o lyfrgelloedd ac yn eu plith llyfrgelloedd ymchwil mwyaf arwyddocaol y DU, y llyfrgelloedd cenedlaethol (y Llyfrgell Brydeinig a Llyfrgelloedd Cenedlaethol Cymru a’r Alban), y rhan fwyaf o’r llyfrgelloedd mwyaf, llyfrgelloedd arbenigol allweddol a Chyfeiriadur Cylchgronau Mynediad Agored (DOAJ).

Mae SUNCAT ar gael yn rhad ac yn ddim i bawb a hon yw’r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o ddata cyfresi yn y DU.  Cefnogir camau i chwilio fesul teitl a phwnc gan alluogi ymchwilwyr i ddod o hyd i ble cedwir teitl penodol yn y wlad a hefyd darganfod pa gyfresi sy’n bodoli mewn maes pwnc penodol. Mae gan SUNCAT hefyd y cyfleuster o gyfyngu chwiliad yn ddaearyddol i ranbarth, dinas neu lyfrgell benodol, gan ganiatáu i ddefnyddwyr deilwra eu hymchwiliad ar gyfer eu hanghenion.

https://www.suncat.ac.uk/

Gwybodaeth Bellach

Cysylltu â Ni