Cynllun peilot i gadw'r Llyfgell Llambed ar agor y hwyr

15.10.2015

Bydd y Llyfrgell yn Llambed yn agor tan hanner nos bob dydd Iau tymor yma, fel rhan o gynllun peilot wedi’i drefnu mewn partneriaeth ag Ystadau.

Bydd hyn yn dechrau dydd Iau nesaf yr 22ain Hydref.  Byddwn yn adolygu’r trefniant ym mis Ionawr felly bydd unrhyw adborth o gymorth i ni.

Gwybodaeth Bellach