Dirwyon Tecach

28.02.2017

Dywedoch wrthym ni fod ein system benthyciadau a dirwyon yn ddryslud felly rydym wedi cyflwyno Dirwyon Tecach achr yn achr ag adnewyddu awtomatig i wneud eich profiad yn y llyfrgell hyd yn oed yn well.

Dirwyon Tecach

O 1 Mawrth 2017, bydd y Llyfrgell cyfraddau dirwyo’r Llyfrgell yn newid.   Mewn ymateb i adborth myfyrwyr ac er mwyn ategu ein system adnewyddu awtomatig, codir dirwyon ar y rhan fwyaf o eitemau dim ond pan fydd yr eitem wedi’i rhoi ar gadw ar gyfer benthyciwr arall ac mae’r benthyciad yn mynd heibio’r dyddiad dychwelyd.   

Beth sydd wedi newid felly?

  • DIM DIRWYON ar fenthyciadau safonol neu 1 wythnos sy'n hwyr oni bai bod myfyriwr arall wedi gwneud cais am y llyfr.  
  • LLEIHAU dirwyon ar eitemau benthyciad byr h.y. benthyciadau 2 ddiwrnod, 1 diwrnod: 50 c y diwrnod.

Byddwn yn parhau i ystyried bod eitemau sydd heb eu dychwelyd o fewn 60 diwrnod i’r dyddiad dychwelyd wedi’u colli ac anfonir bil at y defnyddiwr i brynu eitemau newydd yn eu lle. Byddwn yn parhau i godi dirwyon ar fenthyciadau byr (2 ddiwrnod, 1 diwrnod a 3 awr), gliniaduron ac offer cyfrifiadurol eraill oherwydd y galw mawr amdanynt.

Gwybodaeth: Dirwyon

Gwybodaeth Bellach

Cysylltu â Ni