Y Myfyriwr Ymchwil


Cynhadledd Ymchwil Myfyrwyr 

Pryd: 27 Ionawr 2016
Ble: Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant

Beth yw Y Myfyriwr Ymchwil?

Y Myfyriwr Ymchwil yw cylchgrawn ymchwil myfyrwyr israddedig y Drindod Dewi Sant.  Nod Y Myfyriwr Ymchwil yw hyrwyddo ymchwil ar lefel israddedig, ac arddangos yr hyn a gyflawnir gan israddedigion ar draws pob lefel a phob disgyblaeth yn y Brifysgol.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn ymchwilio ac yn addysgu mewn ystod eang o bynciau sy’n ehangu unwaith eto yn sgil uno â Phrifysgol Fetropolitan Abertawe.  Mae’r cylchgrawn yn cynnig cyfle i bob myfyriwr israddedig gyhoeddi gwaith o bob un o’r Ysgolion yn y Brifysgol. Hwn yw un o’r ychydig gylchgronau amlddisgyblaethol yn y DU a'r unig un yng Nghymru.  Am ei fod yn gylchgrawn amlddisgyblaethol cynigia gipolwg ar bynciau a meysydd na fyddai llawer ohonom yn dod ar eu traws fel arall ac mae’n gyfle i gymuned y Drindod Dewi Sant rannu ei harbenigedd.

Bellach mae sicrhau bod myfyrwyr yn cymryd rhan weithredol ym mywyd prifysgol yn mynd yn bwysicach, ac un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn hyrwyddo cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu yw’r cylchgrawn.  Caiff y Bwrdd Golygyddol gefnogaeth gan y Brifysgol yn unol â’i hymrwymiad i gysylltu ymchwil ac addysgu. O’r herwydd, gwna’r cylchgrawn rywbeth amgenach nag arddangos gwaith unigol. Mae’n cynrychioli hanfod y profiad mewn Addysg Uwch: dysgu mynd ar daith ymchwil, ar drywydd datblygu gwybodaeth yn y ddisgyblaeth a chyfrannu i’r datblygu hwn.  Dechrau’r daith yw profiad israddedigion yn y ddarlith gyntaf un a’r aseiniad cyntaf. 

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth am y cylchgrawn ac os hoffech ddod yn rhan o'r gwaith, mae croeso i chi gysylltu ag un o'r tîm a fydd yn barod iawn i gael gair â chi.

Hoffwch ni ar Facebook – Y Myfyriwr Ymchwil