Hats in the air

Mae Llywodraethu Corfforaethol yn darparu nifer o swyddogaethau allweddol sy'n cefnogi llywodraethu a rheolaeth Grŵp y Brifysgol.