2. Beth rydyn ni'n ei wario a sut rydyn ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau.