1. Pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Gwybodaeth sefydliadol, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu cyfansoddiadol a chyfreithiol.

Fframwaith cyfreithiol / Sefydliad

Mae PCYDDS yn Brifysgol Siartredig Frenhinol ac Elusen Gofrestredig. Mae'n cael ei lywodraethu gan ei Siarter a’r Statudau a Ordinhadau

Lleoliad a manylion cyswllt

Partneriaid cydweithredol


Cwmnïau sy'n eiddo llwyr neu'n rhannol gan PCYDDS:

Grŵp PCYDDS:

Cwmnïau Arall:

 • Eclectica Drindod Limited
 • Coleg Prifysgol y Drindod Cyf
 • Coleg y Drindod Caerfyrddin
 • Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Cyfygedig
 • PCYDDS Investments Limited
 • Academi Cymru America Cyfygedig
 • Ysgol Fusnes Abertawe
 • Canolfannau Dysgu PCYDDS Cyf
 • Academi Morlyn Llanw Cyf
 • Mentrau Creadigol Cymru Cyf
 • Canolfannau Arloesi PCYDDS Cyfyngedig
 • UW Pensiynau Cyfygedig

Cyd-fentrau:

 • OSTC Trinity St David LLP

Cwmnïau Cyswllt:

 • Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol PC Cyf

Undeb y Myfyrwyr