Cwynion Allanol

Mae’r Brifysgol yn croesawu adborth adeiladol ar ei gweithgareddau ac mae’n cydnabod y gallai pobl neu sefydliadau allanol i’r Brifysgol deimlo, o bryd i’w gilydd, nad yw’r Brifysgol, ei staff neu’i myfyrwyr wedi cwrdd â’u disgwyliadau.

Darperir isod gweithdrefn y Brifysgol ar gyfer ystyried cwynion allanol, a’r ffurflenni i’w defnyddio gan unigolion sy’n dymuno gwneud cwynion.

Gweithdrefn Gwyno Allanol