Rheolaeth

Mae rheolaeth y Brifysgol dan arweiniad yr Is-Ganghellor, Yr Athro Medwin Hughes, gyda chymorth Uwch Gyfarwyddiaeth sy’n cynnwys tri Dirprwy Is-Ganghellor a dau Pro Is-Ganghellor.

Mae Uwch Dîm Rheoli (UDRh) ehangach yn gyfrifol am gynorthwyo’r Uwch Gyfarwyddiaeth gyda rheolaeth strategol a gweinyddiaeth effeithiol y Brifysgol.

Darganfod Mwy