Swyddfa’r Clerc

Clerc y Cyngor yw:

Sarah Clark
Ffôn: 01267 676860
E-bost: s.clark@uwtsd.ac.uk

Cefnogir y clerc o ddydd i ddydd gan Mrs Gill Jones, Uwch Swyddog Gweinyddol, ac yn fwy cyffredinol gan y Tîm Llywodraethu, sy’n cynnwys y canlynol:

Swyddog

Prif Ddyletswyddau Llywodraethu
(Mae swyddogion yn ymgymryd â dyletswyddau eraill hefyd nad ydynt yn ymwneud â Llywodraethu)

 

Mrs Margaret Williams
Prif Swyddog Llywodraethu
Ffôn: 01267 676816
E-bost: m.r.williams@pcydds.ac.uk

  • Gwasanaethu cyfarfodydd pwyllgorau’r Cyngor
  • Cynorthwyo gyda pharatoi papurau ar gyfer rhai cyfarfodydd
 

Mrs Gill Jones
Uwch Swyddog Gweinyddol (rhan amser ac adeg y tymor ysgol yn unig)
Ffôn: 01267 676860
E-bost: llywodraethu@pcydds.ac.uk

Rhennir y cyfrif e-bost hwn er mwyn sicrhau ymateb amserol
  • Paratoi papurau ar gyfer pwyllgorau Cyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru
  • Cefnogaeth weinyddol i’r Clerc
  • Prif bwynt cyswllt ar gyfer Llywodraethwyr