Argaeledd Modiwlau 2014-15


MA Astudiaethau Celtaidd 2014/15

Rhan I: Modylau gorfodol (60 credyd)

Semestr 1 a 2

CYCS7014C‌

Methodoleg Astudio ac Ymchwilio

20 credyd

Semestr 1

C‌YCS7002C

Y Celtiaid: o’r Cychwyn i’r Cyfnod Modern

20 credyd

Semestr 2

CYCS7015C

Y Mabinogi

20 credyd

Rhan I: Modylau dewisol (60 credyd) Bydd angen dewis tri o’r pedwar modwl dewisol isod:

Semestr 1

CYCS7004C

Bywyd Gwerin Cymru

20 credyd

Semestr 2

CYCS7005C

Y Ferch yn yr Oesoedd Canol: Ffynonellau o’r Rhanbarthau Celtaidd

20 credyd

Semestr 1

CYCS7007C

Santesau Cymru

20 credyd

Semestr 2

CYCS7016C

Cymdeithaseg yr Iaith Gymraeg

20 credyd

Rhan II: Modwl gorfodol (60 credyd)

Ar gyfer myfyrwyr a gofrestrodd ar Ran II cyn 31.8.2013

Semestr 1, 2 a 3

CYCS7010C

Traethawd Hir

60 credyd

Ar gyfer myfyrwyr a gofrestrodd ar Ran II o 1.9.2013 ymlaen

Semestr 1, 2 a 3

CYCS7022C

Traethawd Hir

60 credyd