Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Theatr (Cyfarwyddo) (MA)

Theatr (Cyfarwyddo) (MA)Mae’r rhaglen ôl-raddedig hon, sy’n flwyddyn o hyd, yn hynod ymarferol a dwys ac yn cynnig hyfforddiant a fydd yn datblygu cyfarwyddwyr proffesiynol y dyfodol.

Mae'r Drindod Dewi Sant Caerdydd yn cynnig dewis o raddau ôl-raddedig a fydd yn rhoi i fyfyrwyr dechneg gadarn ochr yn ochr â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Drindod Dewi Sant Caerdydd yn bair byrlymus o actorion, cantorion, dawnswyr a chyfarwyddwyr y dyfodol. Mae ethos gwaith y cyrsiau yn seiliedig ar ddatblygiad personol, parch a chydweithio. Deillia hyn o’r cymorth mae'r myfyrwyr yn ei gael gan y staff ymroddgar a phroffesiynol.

Bydd y cyw gyfarwyddwyr yn arsylwi, cymryd rhan ac yn gweithio gyda'r myfyrwyr ar raglenni eraill i ddyfnhau eu dealltwriaeth o'r broses actio.

Y prif faes astudio fydd sut i sefydlu a datblygu cysylltiad rhwng actorion a phroses Meisner a Stanislavsky, sut i feddwl mewn lluniau yn y byd dychmygol, sut i weithio gydag amcanion a digwyddiadau mewn proses seicogorfforol, sut i annog creadigrwydd y perfformwyr â’u hysbrydoli i greu eu gwaith gorau.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Ymgeisio Nawr Fideos Prosiect Cyfarwyddo Terfynol
E-bost Cyswllt: cbc@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £7,500
Dramor: £13,340

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cwrs hynod ymarferol
 2. Wedi’i leoli yng Nghaerdydd
 3. Cyfleoedd i cynorthwyo cyfarwyddwyr llawrydd
 4. Cyfarwyddo drama lawn gyda chriw technegol proffesiynol
 5. Cysylltiadau cryf â'r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt
 6. Cyfleoedd i gysgodi cwmnïau proffesiynol

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y rhaglen hefyd yn caniatáu amser ymarferol i’r cyfarwyddwr dan hyfforddiant fireinio elfennau sylfaenol cyfarwyddo gyda chyfres o astudiaethau, a fydd hefyd yn cyfoethogi profiad y perfformiwr o’r pwnc gyda dangosiadau rheolaidd yn ystod y tymor.

Bydd y cyfarwyddwr dan hyfforddiant yn cydweithio’n agos â chyfarwyddwyr a thimau technegol ar Berfformiadau Cyhoeddus. Fe’u hanogir hefyd i ddatblygu eu gwaith creadigol eu hunain yn ystod y radd.

Bydd y posibiliadau o ran dysgu am agweddau technegol ac agweddau rheoli llwyfan cynyrchiadau, marchnata a threfnu teithiau, yn ogystal â chreu gweithdai addysgol, yn ddefnyddiol dros ben er mwyn paratoi’r cyfarwyddwyr dan hyfforddiant ar gyfer y diwydiant, a’u gwneud yn ymwybodol yn ymarferol o’r holl rolau hanfodol sydd ynghlwm â chynhyrchu darn o theatr broffesiynol.

Pynciau Modylau

Law yn llaw a’r prif fodiwlau cyfarwyddo mae cyfle i fyfyrwyr hefyd ddewis o gasgliad o fodiwlau sgiliau all fynd a’u bryd:

 • Cyfarwyddo
 • Actio
 • Dawns a Theatr Gorfforol
 • Canu
 • Techneg Lleisiol
 • Perfformiadau Cyhoeddus
 • Datblygiad Proffesiynol

CBC, Perfformiadau a Graddedigion

CBC widget

Canolfan Berfformio Cymru (CBC)

Gwybodaeth allweddol

Staff

Cyfarwyddwr y Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd: Eilir Owen GriffithsDarlithydd Theatr: Elen Bowman
Darlithydd Dawns: Tori Johns
Swyddog Gweinyddol:Nia James

Artistiaid Gwadd:

 • lIan Nicholas (Llais)
 • Rhian Morgan (Llais)
 • Rhian Cronshaw (Llais)
 • Aled Pedrick (Actio)
 • Tonya Smith (Actio)
 • Eiry Thomas (Actio)
 • Robbie Bowman (Actio)
 • Angharad Lee (Actio)
 • John Quirk (Cyfarwyddwr Cerdd)
 • David Laugharne (Canu)
 • Eiry Thomas (Actio)
 • Mali Tudno (Actio)
 • Steve Cassey (Actio)
 • Amy Guppy (Dawns)
 • Alexa Garcia (Danws)
 • Morgan Thomas (Theatr Gorfforol)
 • Luke Hereford (Cyfarwyddwr)
 • Sara Lloyd (Cyfarwyddwr)
 • David George Harrington (Cyfarwyddwr Cerdd)
Meini Prawf Mynediad

Gradd Baglor y DU (isafswm o 2:1) neu brofiad.

Dyfyniadau Myfyrwyr

”Mae astudio yng Nghaerdydd wedi bod yn arbennig. Rwyf wedi dysgu nifer o sgiliau newydd, yn ogystal â chael cyfle i weithio ar syniadau fy hun. Mae wedi rhoi’r cyfle i mi allu cwrdd, a gweithio gyda phobl wahanol, wedi meithrin cysylltiadau newydd, ac wedi fy ngwneud yn ymwybodol o fyd y theatr yng Nghymru.”

Kallum Weyman

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Please visit our Accommodation pages for more information.