Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Theatr (Cyfarwyddo) (MA)

Theatr (Cyfarwyddo) (MA)

Mae’r rhaglen ôl-raddedig hon, sy’n flwyddyn o hyd, yn hynod ymarferol a dwys ac yn cynnig hyfforddiant a fydd yn datblygu cyfarwyddwyr proffesiynol y dyfodol. Bydd y myfyrwyr Cyfarwyddo’n arsylwi, yn cymryd rhan ac yn gweithio gyda’r myfyrwyr ar raglenni eraill er mwyn cryfhau eu dealltwriaeth o’r broses actio.

Mae'r Drindod Dewi Sant Caerdydd yn cynnig dewis o raddau ôl-raddedig a fydd yn rhoi i fyfyrwyr dechneg gadarn ochr yn ochr â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Drindod Dewi Sant Caerdydd yn bair byrlymus o actorion, cantorion, dawnswyr a chyfarwyddwyr y dyfodol. Mae moeseg waith y cyrsiau yn seiliedig ar ddatblygiad personol, parch a chydweithio. Deillia hyn o’r cymorth mae'r myfyrwyr yn ei gael gan y staff ymroddgar a phroffesiynol.

Y prif faes astudio fydd sut i sefydlu a datblygu cysylltiad rhwng actorion a phroses Meisner a Stanislavsky, sut i feddwl mewn lluniau yn y byd dychmygol, sut i weithio gydag amcanion a digwyddiadau mewn proses seicogorfforol, sut i annog ysbrydoliaeth a chreadigrwydd y perfformwyr.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Ymgeisio Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£7,500 (Cartref/EU)
£13,340 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Oriau cyswllt uchel gyda staff
 2. Tri pherfformiad cyhoeddus gyda chriw technegol proffesiynol
 3. Cysylltiadau cryf â’r diwydiant yng Nghymru a thu hwnt
 4. Arddangosfa berfformio yn Llundain
 5. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y rhaglen hefyd yn caniatáu amser ymarferol i’r cyfarwyddwr dan hyfforddiant fireinio elfennau sylfaenol cyfarwyddo gyda chyfres o astudiaethau, a fydd hefyd yn cyfoethogi profiad y perfformiwr o’r pwnc gyda dangosiadau rheolaidd yn ystod y tymor.

Bydd y cyfarwyddwr dan hyfforddiant yn cydweithio’n agos â chyfarwyddwyr a thimau technegol ar Berfformiadau Cyhoeddus. Fe’u hanogir hefyd i ddatblygu eu gwaith creadigol eu hunain yn ystod y radd.

Bydd y posibiliadau o ran dysgu am agweddau technegol ac agweddau rheoli llwyfan cynyrchiadau, marchnata a threfnu teithiau, yn ogystal â chreu gweithdai addysgol, yn ddefnyddiol dros ben er mwyn paratoi’r cyfarwyddwyr dan hyfforddiant ar gyfer y diwydiant, a’u gwneud yn ymwybodol yn ymarferol o’r holl rolau hanfodol sydd ynghlwm â chynhyrchu darn o theatr broffesiynol.

Pynciau Modylau
 • Cyfarwyddo 1 a 2
 • Actio Pellach 1 a 2
 • Perfformiadau Cyhoeddus
 • Datblygiad Proffesiynol

CBC, Perfformiadau a Graddedigion

Gwybodaeth allweddol

Staff

Cyfarwyddwr y Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd: Eilir Owen Griffiths

Darlithydd Theatr: Elen Bowman
Darlithydd Dawns: Tori Johns
Tiwtor a Gweinyddwr: Mr David Edmund Taylor

Artistiaid Gwadd:

 • Robbie Bowman (Actio)
 • Nia Lynn (Llais)
 • Angharad Lee (Cyfarwyddwr)
 • Tom O’brien (Cyfarwyddwr)
 • Luke Hereford (Cyfarwyddwr)
 • Ian Nicholas (Llais)
 • David Laugharne (Canu)
 • Michael Moorwood (Canu)
Meini Prawf Mynediad

Gradd Baglor y DU (isafswm o 2:1) neu brofiad.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau