Smiling Graduate in the Library

Cymhwyster ôl-radd unigryw drwy ddarpariaeth dysgu-o-bell yw’r MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, sef yr un gyntaf o’i bath yn Ewrop. Mae’n rhan o genhadaeth y Brifysgol i gyfrannu at y bwrlwm cyffrous o weithgareddau ym maes cynllunio iaith a datblygiad dwyieithrwydd / amlieithrwydd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.