Argaeledd Modiwlau 2015-16

MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd

STRWYTHUR RHAGLEN – MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd

Mae’r tabl isod yn dangos cyfansoddiad cyfredol y rhaglen.

Cod, Teitl, Credydau

RHAN I

Modylau Gorfodol

CYAD7015C Cyflwyniad i Ddwyieithrwydd 20
CYAD7002C Dwyieithrwydd Cymdeithasol 20
CYCS7014C Methodoleg Astudio ac Ymchwilio 20

Modylau Dewisol – rhaid dewis 60 credyd o un Llwybr

Llwybr Addysgol

CYAD7008C Agweddau Gwybyddol ar Ddwyieithrwydd 30
CYAD7009C Datblygiad Addysg Ddwyieithog yng Nghymru 30
CYAD7011C Dwyieithrwydd yn y Blynyddoedd Cynnar 30

Llwybr Polisi a Chynllunio Iaith

CYAD7012C Hanfodion Cynllunio Iaith 30
CYAD7013C Hyrwyddo’r Gymraeg 30

RHAN II

Modwl Gorfodol

CYAD7016C Traethawd Estynedig 60

Bydd y modylau a ddarperir bob blwyddyn academaidd yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys nifer y myfyrwyr sy’n dewis astudio’r modwl hwnnw. Ni chynigir pob opsiwn ar eich Rhaglen Astudio bob blwyddyn o reidrwydd.

Cynigir y modylau canlynol yn 2015/16:

RHAN I – Modylau Gorfodol

CYAD7015C Cyflwyniad i Ddwyieithrwydd 20 credyd Semestr 1
CYAD7002C Dwyieithrwydd Cymdeithasol 20 credyd Semestr 2
CYCS7014C Methodoleg Astudio ac Ymchwilio 20 credyd Semestr 1 neu 2

RHAN I – Modylau Opsiynol – rhaid dewis 60 credyd o un Llwybr

Llwybr Addysgol

CYAD7008C Agweddau Gwybyddol ar Ddwyieithrwydd 30 credyd Semestr 1
CYAD7009C Datblygiad Addysg Ddwyieithog yng Nghymru 30 credyd Semestr 2

Llwybr Polisi a Chynllunio Iaith

CYAD7012C Hanfodion Cynllunio Iaith 30 credyd Semestr 1
CYAD7013C Hyrwyddo’r Gymraeg 30 credyd Semestr 2

RHAN II – Modwl Gorfodol

CYAD7016C Traethawd Estynedig 60 credyd Semestr 1 a 2

STRWYTHUR RHAGLEN –Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Polisi a Chynllunio Iaith

Bydd myfyrwyr yn ennill Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Polisi a Chynllunio Iaith ar ôl cwblhau 60 credyd yn llwyddiannus, sef dau fodwl gorfodol 30 credyd yr un.

Cod, Teitl, Credydau, Semestr

Modylau Gorfodol

CYAD7012C Hanfodion Cynllunio Iaith 30 1
CYAD7013C Hyrwyddo’r Gymraeg 30 2

Mae manylion y modylau yn gywir ar 1 Medi 2015, ac ni fyddant fel arfer yn newid yn ystod y flwyddyn. Os digwydd y bydd angen i’r Ysgol wneud newidiadau i’r manylion hyn yn ystod y flwyddyn, fe’ch hysbysir yn ysgrifenedig.