MA Ysgrifennu Creadigol

Master of Creative Writing Web Image

Dyluniwyd yr MA YSgrifennu Creadigol i ysgrifenwyr ymroddedig sy’n dymuno ymestyn eu hamrediad a chwblhau darnau sylweddol o waith cyhoeddadwy. Nod cyffredinol y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i fireinio eu sgiliau ysgrifennu a datblygu meysydd o greadigrwydd ar lefel uwch, a bydd manteision ymarferol y modwl yn galluogi i fyfyrwyr ddilyn gyrfa fel awduron, golygyddion a chyhoeddwyr proffesiynol. Mae ffocws ar y gallu i gyfathrebu’n glir drwy iaith fanwl gywir yn paratoi myfyrwyr at ystod o yrfaoedd,
o hysbysebu neu newyddiaduraeth seiliedig ar ysgrifennu, i alwedigaethau cysylltiedig fel cyhoeddusrwydd neu weinyddiaeth y celfyddydau.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Llawn amser: 2 flynedd Rhan amser: 4 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Llambed
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
E-bost Cyswllt:
j.m.williams@pcydds.ac.uk
 Trwy gydol y rhaglen cewch gyfle i ddatblygu eich ysgrifennu ar draws ystod o feysydd, gan ymestyn eich repertoire drwy roi cynnig ar ddulliau a mathau anghyfarwydd. Mae’r MA wedi ymateb i’r twf rhyfeddol mewn cyhoeddi ar-lein drwy gefnogi myfyrwyr wrth iddynt gyhoeddi a hyrwyddo eu gwaith. Cyflwynir y cwrs gan gymysgedd o awduron proffesiynol ac academyddion sy’n eich paratoi at realiti marchnad hynod o gystadleuol. Byddwch yn dysgu sut i baratoi llawysgrifau, i gysylltu â chyhoeddwyr, ac i farchnata’ch hunan, sy’n bwysicach a phwysicach bob dydd.

Mae’r Ysgol a’r Brifysgol yn cefnogi nifer o ddarlleniadau a digwyddiadau cymdeithasol yr anogir myfyrwyr i gymryd rhan ynddynt. Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddylunio, cynhyrchu, cyhoeddi a hyrwyddo ‘The Lampeter Review’, sef cyfnodolyn ar-lein mawr ei barch. O ganlyniad i’r gweithgaredd hwn, mae nifer o gyn-fyfyrwyr bellach yn gweithio ym maes cyhoeddi ac rydym yn falch iawn o hanes rhagorol llwyddiant cyhoeddi ein myfyrwyr.

Mae rhaglenni gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol wedi bod ar gael yn Llambed ers 1997 ac maent yn denu myfyrwyr a chanddynt amrywiaeth o gefndiroedd a phrofiadau – o raddedigion diweddar i fyfyrwyr hŷn a chanddynt gyfoeth o brofiad bywyd.

Mae’r rhaglen MA wedi’i rhannu’n ddwy rhan: byddwch yn cwblhau cyfres o fodylau a addysgir a chanddynt gyfanswm i 120 credyd wedi’u dilyn gan brosiect ysgrifennu creadigol (traethawd hir) sy’n werth 60 credyd yn rhan dau. Bydd eich goruchwylydd traethawd hir ar gael i’ch arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau tri neu chwe modwl 20 credyd raddio gyda dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig yn eu trefn.

Gradd 2:1 mewn Ysgrifennu Creadigol neu ddisgyblaeth gytras (gall y rheiny a chanddynt 2:2 gael eu hystyried ar gyfer y Diploma
Ôl-raddedig yn yr achos gyntaf ). Anogir ymgeiswyr eraill nad oes ganddynt radd gyntaf ond sy’n meddu ar lefel uchel o brofiad
hefyd i wneud cais.


Ym mhob achos, bydd sampl o waith a chyfweliad yn rhan fawr o’r broses gwneud cais.