MA Ysgrifennu Creadigol ac Ysgrifennu Sgriptiau

Mae’r MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac Ysgrifennu Sgriptiau yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr arbenigo mewn ysgrifennu creadigol ar gyfer ffilm, teledu neu theatr. Nod cyffredinol y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i fireinio eu sgiliau ysgrifennu ar gyfer sgrin, ysgrifennu
dramatig a sgiliau eraill, gyda dealltwriaeth arbennig o gyd-destunau masnachol ac i ddatblygu meysydd o greadigrwydd ar lefel uwch. Ym mhob achos, rhoddir pwyslais ar ddatblygu mynegiant creadigol myfyrwyr unigol. Nid oes unrhyw ymdrech i osod arddull benodol arnoch.

Ffeithiau Allweddol

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Llambed
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
E-bost Cyswllt:
j.m.williams@pcydds.ac.uk
 gyda dramodwyr ac ysgrifenwyr sgrin bydenwog, yn ogystal â gydag ysgrifenwyr a chanddynt arbenigedd mewn arddulliau eraill o ysgrifennu creadigol. Bydd elfen traethawd hir y rhaglen yn eich galluogi i ddatblygu sgript lawn, gan adlewyrchu hanfodion creadigol a masnachol, gan adeiladu ar ymarferion mewn ysgrifennu dramatig a ddatblygir drwy’r modylau ysgrifennu ar gyfer sgrin a gweithdai.


Mae’r MA wedi ymateb i’r twf ffrwydrol mewn cyhoeddi ar-lein drwy gefnogi myfyrwyr wrth iddynt gyhoeddi a hyrwyddo eu gwaith. Cyflwynir y cwrs gan gymysgedd o awduron proffesiynol ac academyddion sy’n eich paratoi at realiti marchnad hynod o gystadleuol. Byddwch yn dysgu sut i baratoi llawysgrifau, i gysylltu â chyhoeddwyr, ac i farchnata’ch hunan, sy’n bwysicach a
phwysicach bob dydd.

Mae’r Ysgol a’r Brifysgol yn cefnogi nifer o ddarlleniadau a digwyddiadau cymdeithasol yr anogir myfyrwyr i gymryd rhan ynddynt. Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddylunio, cynhyrchu, cyhoeddi a hyrwyddo ‘The Lampeter Review’, sef cyfnodolyn ar-lein mawr ei barch. O ganlyniad i’r gweithgaredd hwn, mae nifer o gyn-fyfyrwyr bellach yn gweithio ym maes cyhoeddi ac rydym yn falch iawn o hanes rhagorol llwyddiant cyhoeddi ein myfyrwyr.

Mae rhaglenni gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol wedi bod ar gael yn Llambed ers 1997 ac maent yn denu myfyrwyr a chanddynt amrywiaeth o gefndiroedd a phrofiadau – o raddedigion diweddar i fyfyrwyr hŷn a chanddynt gyfoeth o brofiad bywyd.

Mae’r rhaglen MA wedi’i rhannu’n ddwy ran: byddwch yn cwblhau cyfres o fodylau a addysgir a chanddynt gyfanswm o 120 credyd wedi’u dilyn gan brosiect ysgrifennu creadigol (traethawd hir) sy’n werth 60 credyd yn rhan dau. Bydd eich goruchwylydd traethawd hir ar gael i’ch arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol.


Gall myfyrwyr sy’n cwblhau tri neu chwe modwl 20 credyd raddio gyda dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôlraddedig
yn eu trefn.

Gradd 2:1 mewn Ysgrifennu Creadigol neu ddisgyblaeth gytras (gall y rheiny a chanddynt 2:2 gael eu hystyried ar gyfer y Diploma Ôl-raddedig yn yr achos gyntaf ). Anogir ymgeiswyr eraill nad oes ganddynt radd gyntaf ond sy’n meddu ar lefel uchel o brofiad hefyd i wneud cais.


Ym mhob achos, bydd sampl o waith a chyfweliad yn rhan fawr o’r broses gwneud cais.