Mae Mercator ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn adeiladu ar dri degawd o arbenigedd ym meysydd ieithoedd lleiafrifol (neu leiafrifoledig) yn Ewrop a thu hwnt, cyfnewid diwylliannol rhyngwladol, cyfieithu llenyddol a dadansoddi polisi.

Rydym yn gweithio o fewn sectorau proffesiynol ein meysydd arbenigol yn ogystal ag yn y byd academaidd, gan ganolbwyntio ar:

 • ieithoedd lleiafrifol (neu leiafrifoledig) yn Ewrop a thu hwnt; gan gynnwys cynllunio ieithyddol a sosioieithyddiaeth
 • cyfnewid diwylliannol rhyngwladol, cyhoeddi a chyfieithu llenyddol rhwng Ewrop a'r byd
 • dadansoddi polisi yn y cyfryngau, y celfyddydau a’r sector greadigol, gyda phwyslais penodol ar y rhyngwladol.

Rydym yn gweithio’n rhyngwladol, yn amlieithog ac mewn rhwydweithiau.

Arweinir ein gwaith gan egwyddorion cydraddoldeb a chynaliadwyedd.

 Ein Tîm

Amdanom ni

Ym maes ieithoedd lleiafrifol / lleiafrifoledig, roedd Mercator yma yng Nghymru yn un o'r pedair canolfan Mercator a ysgogwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 1988.

Dros y degawdau mae rhwydwaith a chanolfannau Mercator wedi esblygu, gan gynnal a datblygu’r arbenigedd mewn ieithoedd lleiafrifol. Heddiw, mae Mercator yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Mercator Rhyngwladol.

Mae Mercator yn gartref i:

Cefnogir y gwaith hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Drwy Lenyddiaeth ar draws Ffiniau rydym yn arwain ac yn rhan o dri phrosiect Ewrop Greadigol:

 • Literary Europe Live +
 • Ulysses’ Shelter
 • LEILA (Arabic Literature in European Languages)

Rydym yn gartref i gymrodoriaeth flynyddol Ymddiriedolaeth Charles Wallace India Trust mewn cyfieithu llenyddol ac ysgrifennu creadigol.

Rydym yn aelodau o

  • ELEN (European Languages Equality Network) – pwyllgor gweithredol
  • ECSPM (European Civil Society Platform for Multilingualism) – pwyllgor gweithredol
  • ENLIT (European Network for Literary Translation) – sylfaenwyr
  • IAMLMR (International Association for Minority Language Media Research) – sylfaenwyr
  • Culture Action Europe
  • Anna Lindh Foundation
  • NPLD (Network for the Promotion of Linguistic Diversity)

ac yn bartner yn ENROPE (European Network for Junior Researchers in Plurilingualism).

Rydym yn cynnal ac yn gartref i Ysgrifenyddiaeth Wales PEN Cymru.