Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol

Diwinyddiaeth ac Astudiaethau CrefyddolArchwiliwch ein Cyrsiau

Archwiliwch yr holl Gyrsiau Ôl-raddedig mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol sydd ar gael drwy ddulliau Dysgu o Bell.

Mae ein rhaglenni ar-lein yn cynnig profiad hyblyg sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr drwy gyfuniad o ddarlithoedd ar-lein, seminarau rhithwir a thrafodaethau gyda cymheiriaid.

PCYDDS yw’r drydedd brifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr. Sefydlwyd yn wreiddiol yn 1822 fel coleg ar gyfer astudio diwinyddiaeth, mae Llambed yn ymfalchïo yn ei hamrywiaeth o raglenni o bell a gydnabyddir yn rhyngwladol ym meysydd diwinyddiaeth a chrefydd. Archwiliwch arwyddocâd crefydd ym myd yr unfed ganrif ar hugain o dan arweiniad ein staff addysgu ymchwil-weithgar.

Cyrsiau Ôl-raddedig

Fel llwybr i astudiaeth MA rydym hefyd yn cynnig:

Ymchwil

Ymweld hefyd: Y Dyniaethau yn Llambed: Ymchwil

Lampeter

ruined cathedral

Religious Ceiling

cloister

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan