Academydd o’r Drindod Dewi Sant yn cyflwyno araith arbennig yn yr Amgueddfa Astudiaethau Natur


23.11.2017

Roedd Dr Martin Bates, academydd o’r Drindod Dewi Sant, yn un o’r prif areithwyr yng Nghynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ficropaleontolegol a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Astudiaethau Natur yn Llundain.  

National History Museum

Thema’r gynhadledd oedd ‘Microfossils: A Deeper Understanding of Human History’ ac roedd yn agored i bob agwedd ar ficropaleontoleg. Teitl araith arbennig Dr Bates oedd Barriers, beaches and landscape change in Prehistoric Orkney: the contribution of microfossils, a gyflwynodd ar y cyd â’r Dr John Whittaker o’r Amgueddfa Astudiaethau Natur.   

Mae’r gynhadledd flynyddol yn denu academyddion ac arbenigwyr rhyngwladol ac, yn enwedig, yn annog myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr yn nyddiau cynnar eu gyrfa i gymryd rhan. Cynigir gwobrau am y sesiynau llafar a’r sesiynau poster gorau i’r rhai sydd ar ddechrau’u gyrfa ym maes micropaleontoleg.  Mae’r gynhadledd hon yn helpu cefnogi gwaith y Gymdeithas Ficropaleontolegol sy’n bodoli i hyrwyddo addysg y cyhoedd yn yr astudiaeth o Ficropaleontoleg ac sy’n cael ei gweithredu i ddibenion gwyddonol ac addysgol yn unig ac nid er elw. 

Ac yntau wedi’i leoli ar gampws y Brifysgol yn Llambed, mae Dr Martin Bates yn canolbwyntio yn ei waith ymchwil ar briddoedd a gwaddodion o safleoedd archaeolegol a geowyddoniaeth tirweddau boddedig.  Meddai:

“Roeddwn wrth fy modd i gymryd rhan yng Nghynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Ficropaleontolegol a gynhaliwyd yn yr Amgueddfa Astudiaethau Natur.  Roedd yn bleser arbennig cael cyflwyno anerchiad ar y cyd â John ar ôl i ni weithio gyda’n gilydd gyhyd yn y maes a’r labordy ond heb rannu'r un llwyfan erioed.”

“Canolbwyntiai’r araith ar yr hyn sy’n digwydd wrth i lefel y môr godi gan orlifo darnau o dir oedd gynt yn sych.  Dyma bwnc sy’n berthnasol nid yn unig i’r gorffennol ond hefyd efallai i’r dyfodol.”

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk