Arddangosfa Aeaf "Haenau yn y Tirwedd" i agor ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


25.10.2017

Mae aelodau o staff Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn paratoi ar gyfer agor arddangosfa aeaf “Haenau yn y Tirwedd” ar gampws Llanbedr Pont Steffan fis nesaf.  

Antlers t4

I gydfynd â’r Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr bydd yr arddangosfa hon yn dangos peth o’r gwaith a gynhyrchwyd fel rhan o ‘Haenau yn y Tirwedd’, sy’n brosiect rhyngddisgyblaethol cyfredol gan Erin Kavanagh. Cyllidwyd yr ymchwil yn rhannol gan y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Annibynnol (ISRF) ac mae’n cynnwys ffilm fer yn cofnodi'r ffyrdd y mae cyfranogwyr o’r celfyddydau, y Dyniaethau a’r gwyddorau wedi gweithio gyda’i gilydd mewn ymateb i dirweddau colledig Bae Ceredigion. 

Hefyd yn cael eu harddangos fydd cyrn carw’r Borth, sydd wedi ysbrydoli stori newydd i’w hychwanegu at yr hen rai ar hyd yr arfordir chwedlonol hwn yng Ngheredigion.   Y llynedd y gwelwyd y set o gyrn carw coch godidog yma am y tro cyntaf ar y traeth gan ymwelwyr, Julien Culham a Sharon Davies-Culham.  Yn hytrach na cheisio symud y benglog o'r cleiau o dan y tywod, fe wnaethant dynnu sylw'r Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth ati, a roddodd wybod, yn ei dro, i Dr. Martin Bates sydd yn gwneud gwaith ymchwil ar yr arfordir ers nifer o flynyddoedd.   Gwyddys bellach bod y carw dan sylw wedi byw ac wedi marw rywbryd rhwng 1200 a 1000 CC – cyfnod sydd yng nghanol Oes yr Efydd. 

Layers in the landscape Cym

Wedi ei leoli ar gampws Llambed y Brifysgol, mae gan y Gwyddonydd Cwaternaidd Dr. Martin Bates ffocws ymchwil mewn priddoedd a gwaddodion o safleoedd archeolegol, yn edrych yn benodol ar y berthynas rhwng bodau dynol a’u hamgylchedd. Mae ei waith yn y Borth yn rhan o gyfres o astudiaethau y bu'n eu cynnal gydag Erin Kavanagh ar dirweddau tanforol o gwmpas Ynysoedd Prydain.   Meddai:  “Pan dynnais y cyrn carw o'r mor, y peth cyntaf a feddyliais oedd: ‘sut y gellid eu defnyddio er mwyn ehangu’n gwybodaeth o'r ffyrdd roedd yr arfordir o gwmpas y Borth wedi datblygu?’  Yr hyn wnes i ddim sylweddoli ar y pryd oedd i ba raddau y byddent yn ysbrydoli cymaint rhagor; y mae elfennau o’r rhain wedi eu dal yn y prosiect ‘Layers’."

Mae Erin Kavanagh, sydd hefyd wedi ei lleoli yn Llambed, yn arbenigo mewn damcaniaeth ac ymarfer rhyngddisgyblaethol, o archeoleg i gelf. Ychwanegodd:  “Roedd ein arddangosfa yn Amgueddfa Gorsaf Borth yr haf hwn yn llwyddiant enfawr gyda dros 3,000 o ymwelwyr yn do dyno mewn dau fis.  Wedi ystyried ymateb ac adborth pobl leol ac ymwelwyr yn Borth rydym yn mynd i dde y sir i Lambed er mwyn greu haenen newydd I’r stori barhaol hon am ein moroedd a’n harfordir.”   

Nodyn i'r Golygydd

Ble:  Yr Hen Adeilad, Campws Llanbedr Pont Steffan, Borth SY24 5HT

Pryd:  3 Tachwedd 2017

Trefn y dydd:

4:00yp - 6:00yp: Seminar a ffilm estynedig, Llyfrgell y Sefydlwyr

6:00yp  - 7.00yp: Lansio arddangosfa a lluniaeth, Y Cloestrau

8:00yp - 10.00yp: Three Legg'd Mare a bar, Yr Hen Neuadd

Cyswllterin.kavanagh@uwtsd.ac.ukand m.bates@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk