Arddangosfa Haf ar Chwedlau Colledig y Borth


14.07.2017

Mae aelodau o staff Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn PCYDDS yn paratoi ar gyfer agor arddangosfa yn Amgueddfa Gorsaf y Borth, Ceredigion, ar 22ain Gorffennaf 2017. 

Antlers t4

Bydd yr arddangosfa yn dangos peth o’r gwaith a gynhyrchwyd fel rhan o ‘Layers in the Landscape’, sy’n brosiect rhyngddisgyblaethol cyfredol gan Erin Kavanagh. Cyllidwyd yr ymchwil yn rhannol gan y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol Annibynnol (ISRF), gan gynnwys ffilm fer yn cofnodi'r ffyrdd y mae cyfranogwyr o’r celfyddydau, y Dyniaethau a’r gwyddorau wedi gweithio gyda’i gilydd mewn ymateb i dirweddau colledig Bae Ceredigion. 

Hefyd yn cael eu harddangos fydd cyrn carw’r Borth, sydd wedi ysbrydoli stori newydd i’w hychwanegu at yr hen rai ar hyd yr arfordir chwedlonol hwn yng Ngheredigion.   Y llynedd y gwelwyd y set o gyrn carw coch godidog yma am y tro cyntaf ar y traeth gan ymwelwyr, Julien Culham a Sharon Davies-Culham.  Yn hytrach na cheisio symud y benglog o'r cleiau o dan y tywod, fe wnaethant dynnu sylw'r Comisiwn Brenhinol yn Aberystwyth ati, a roddodd wybod, yn ei dro, i Dr. Martin Bates sydd yn gwneud gwaith ymchwil ar yr arfordir ers nifer o flynyddoedd.   Gwyddys bellach bod y carw dan sylw wedi byw ac wedi marw rywbryd rhwng 1200 a 1000 CC – cyfnod sydd yng nghanol Oes yr Efydd. 

 

Borth lost legends

Wedi ei leoli ar gampws Llambed y Brifysgol, mae gan y Gwyddonydd Cwaternaidd Dr. Martin Bates ffocws ymchwil mewn priddoedd a gwaddodion o safleoedd archeolegol, yn edrych yn benodol ar y berthynas rhwng bodau dynol a’u hamgylchedd. Mae ei waith yn y Borth yn rhan o gyfres o astudiaethau y bu'n eu cynnal gydag Erin Kavanagh ar dirweddau tanforol o gwmpas Ynysoedd Prydain.   Meddai:  “Pan dynnais y cyrn carw o'r mor, y peth cyntaf a feddyliais oedd: ‘sut y gellid eu defnyddio er mwyn ehangu’n gwybodaeth o'r ffyrdd roedd yr arfordir o gwmpas y Borth wedi datblygu?’  Yr hyn wnes i ddim sylweddoli ar y pryd oedd i ba raddau y byddent yn ysbrydoli cymaint rhagor; y mae elfennau o’r rhain wedi eu dal yn y prosiect ‘Layers’."

Mae Erin Kavanagh, sydd hefyd wedi ei lleoli yn Llambed, yn arbenigo mewn damcaniaeth ac ymarfer rhyngddisgyblaethol, o archeoleg i gelf. Ychwanegodd:  “Ar un adeg, yn ôl myth newydd, cerddodd Brenin ymhlith coed y môr yn y Borth. Ar ei ben nid oedd coron ond set o gyrn carw, a fydd mewn arddangosfa i’r cyhoedd am y tro cyntaf, nepell o'r lle y daethpwyd o hyd iddynt.”

Nodyn i'r Golygydd

Ble:  Amgueddfa Gorsaf y Borth, Cambrian Terrace, Borth SY24 5HT

Pryd:  23ain Gorffennaf i 30ain Medi

Cyswllt (Amgueddfa):  http://www.borthstationmuseum.co.uk/

Cyswllt (‘Layers in the Landscape’): erin.kavanagh@uwtsd.ac.ukand m.bates@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk