Athro Ymarfer Y Drindod Dewi Sant, Peter Polydor, yn traddodi'i darlith agoriadol


18.05.2017

Bydd Athro Ymarfer y Drindod Dewi Sant, Peter Polydor yn traddodi’i ddarlith agoriadol ddydd Mawrth, 16 Mai yn y Tech Hub, Abertawe am 12pm.

 

Peter Polydor

Trefnir yr araith, yn dwyn y teitl ‘Attracting Investment : the key factors that investors always look for in new companies’, gan Gyfadran Busnes a Rheolaeth a Tech Hub y Drindod Dewi Sant.

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Mae’r Athro Polydor wedi datblygu cwmnïau llwyddiannus ym maes e-fasnach a gwasanaethau’r we, ac wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn gweithio ym maes cyfalaf menter fel Is-lywydd SAIL Capital Partners ac, yn fwy diweddar, yn Brif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd ERGO Capital. Yn 2014, sefydlodd yr Eureka Building, cymuned o fusnesau newydd a thechnolegol yn Irvine, Califfornia, a luniwyd i feithrin arloesi ac entrepreneuriaid. Mae’r safle’n gartref i 30 o gwmnïau yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau cyhoeddus mawr.

Mae’n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr ecoPHYSI a SugarsGone. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Occidental College, yn Sylfaenydd y C100, ac yn aelod o Gyngor Arweinyddiaeth OCTANe.

Roedd yr Athro Polydor yn Gymrawd Edmonson ym Mhrifysgol De Califfornia ac enillodd ei BA o Occidental College a’i MBA o Ysgol Fusnes Saïd Prifysgol Rhydychen.

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant: “Rwy’n falch iawn i groesawu Peter fel ein Hathro Ymarfer diweddaraf. Mae gwybodaeth, profiad ac egni Peter yn ysbrydoliaeth a bydd yn amhrisiadwy o ran helpu’r Drindod Dewi Sant i gefnogi busnesau newydd yn effeithiol. Ar y cyd â Peter a’r Tech Hub, gallwn wneud cyfraniad gwirioneddol i’n graddedigion a’r gymuned dechnolegol yn SA1 ac wrth gyflawni Bargen Ddinesig Abertawe”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk