Awdur a phrif ddarlledwr newyddion y BBC i draddodi Darlith Goffa Cliff Tucker eleni


06.03.2017

Huw Edwards, awdur a phrif ddarlledwr y newyddion gyda’r BBC, yw’r siaradwr gwadd yn Narlith Goffa Cliff Tucker eleni a gynhelir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, yr wythnos hon.

Darlith Tucker - Huw Edwards

Teitl y ddarlith eleni yw Ar drywydd y ‘Ginshop: Capeli’r Cymry yn Llundain.   Ganwyd Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr ond o bedair oed fe’i magwyd yn Llangennech, ger Llanelli.  Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn Llanelli a graddiodd â gradd anrhydedd ddosbarth cyntaf mewn Ffrangeg o Goleg y Brifysgol, Caerdydd, yn 1983.   Ac yntau’n brif gyflwynydd Newyddion y BBC ar gyfer newyddion pwysig sy’n torri yn y Deyrnas Gyfunol, mae’n cyflwyno’r rhaglen newyddion sydd â’r nifer mwyaf o wylwyr ym Mhrydain, BBC News at Ten, prif ddarllediad newyddion y gorfforaeth.      

Enwir y Ddarlith Goffa ar ôl yr ynad a’r gwleidydd Cliff Tucker, a oedd hefyd yn weithredwr diwydiannol gyda British Petroleum. Graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, a ddaeth wedyn yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Yn sgil ei farwolaeth yn 1993 yn bedwar ugain oed, yn ei ewyllys gadawodd yr enillion o’i gartref i’r Brifysgol.  Coffeir Cliff Tucker yn Y Drindod Dewi Sant drwy ysgoloriaeth gradd ymchwil mewn hanes yn ei enw a thrwy adeiladu Darlithfa Cliff Tucker.  Mae siaradwyr gwadd blaenorol yn cynnwys cyn-Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, a’r cerddor Syr Karl Jenkins.

Meddai Huw Edwards:  

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gael traddodi darlith goffa Cliff Tucker eleni.  Nid oes modd deall stori ryfeddol Cymry Llundain heb ddeall stori eu capeli niferus yn y ddinas.Mae ‘na dipyn o wybodaeth newydd - a lliwgar! - wedi dod i'r golwg am wreiddiau'r achosion Anghydffurfiol yn Llundain, ac fe fyddaf yn esbonio'u pwysigrwydd yn y ddarlith."

Ychwanegodd Dr Rhiannon Ifans, o Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant:

“Mae'n bleser gan Gyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau Perfformio groesawu'r awdur, yr ysgolhaig, a'r darlledwr Huw Edwards i gampws Llambed.Bydd yn sicr o fod yn noson o ddiddanwch a dysg, ac un a fydd yn sefyll yn y cof am hir amser."

Cynhelir y ddarlith yn Narlithfa Tucker nos Wener 10 Mawrth gan ddechrau am 7pm. Mae mynediad yn rhad ac am ddim a darperir lluniaeth. Dylai unrhyw un sy’n dymuno dod i’r ddarlith anfon e-bost at Dr Rhiannon Ifans rhiannon.ifans@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk