Bardd Arobryn Americanaidd yn cyhoeddi casgliad yn seiliedig ar ymweliad â De-orllewin Cymru


30.01.2017

Mae’r bardd Americanaidd, Martin Willitts Jr wedi cyhoeddi casgliad o gerddi yn seiliedig ar ei ymweliad â De Orllewin Cymru - taith a drefnwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Martin Willitts Jr

Wedi ennill Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas ‘nôl yn 2014, cafodd Martin Willitts Jr ei wahodd i Gymru i ddarllen ei gerdd fuddugol mewn seremoni Wobrwyo fawreddog a gynhaliwyd yn Abertawe. Fe wnaeth y digwyddiad hefyd ddathlu enillydd Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas, sef Ruth Morris.

Yn ystod ei ymweliad, fe wnaeth Martin Willitts o Syracuse, Efrog Newydd, gael ei dywys o amgylch gwahanol leoliadau ar draws y rhanbarth sy’n gysylltiedig â Dylan Thomas, gan gynnwys y Sied Ysgrifennu a’i gartref yn Nhalacharn yn ogystal â nifer o gyrchfannau Dylan yn Abertawe.

Trefnwyd Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas gan Y Drindod Dewi Sant fel un o nifer o ddigwyddiadau ar draws gampysau’r Brifysgol i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas. Beirniaid y gystadleuaeth oedd y beirdd Cymreig byd-enwog Dr Grahame Davies a’r Athro Menna Elfyn, cyn-Gyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol.  Cyflwynodd dros 350 o feirdd eu gwaith fel rhan o’r gystadleuaeth ond darn Martin Willett, sef 'Daffodils' a gafodd ei ddewis fel yr enillydd.

Dywed Martin Willitts Jr bod ei gasgliad diweddaraf, ‘Dylan Thomas and the Writing Shed’ yn ymwneud â'r amser gwerthfawr a dreuliodd yn Abertawe a Thalacharn.

"Y tu mewn i'r sied, fe wnaeth Dylan ysgrifennu ei gerddi olaf yn wynebu'r bae. Pob eitem y tu mewn i'r sied stori i'w hadrodd. Dylan oedd un o’n beirdd aml-gyfrwng cyntaf – gyda cherddi, dramâu, straeon byrion, darllediadau radio, erthyglau papur newydd -ac fe oroesodd ddau ryfel byd.  Mae’r casgliad yn ein tywys o gwmpas Abertawe ac ry’n ni’n dysgu am y tirwedd, y mwyngloddiau copr, a'r mewnfudwyr. Weithiau, ry’n ni’n clywed llais Dylan, ac adegau eraill, llais rhywun arall.

"Mae'r cerddi yn cynnwys ymweld â’i gartref, y parc ar draws y stryd, ac yn darparu ôl-fflachiau i'r bomio yn Llundain a ysbrydolodd ei gerdd, A Refusal to Mourn the Death, By Fire, of a Child in London,” ychwanega.

Mae'r cerddi yn y casgliad hwn hefyd yn cynnwys gwaith celf gwydr lliw a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas a’r gerdd arobryn, "Daffodils."

"Mae'n wych gweld Martin Willitts yn cyhoeddi casgliad o farddoniaeth yn seiliedig ar ei ymweliad â Chymru," meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth a’r person a gydlynodd tymor Dylan Thomas ar ran y Brifysgol yn 2014.

"Fe drefnodd y Brifysgol ystod eang o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas ac mae'n wych i feddwl bod yr ymweliad a wnaethon ni drefnu ar gyfer Martin wedi ysbrydoli casgliad gyfan o waith."

Mae Martin Willitts Jr yn Grynwr, bardd, garddwr organig ac yn lyfrgellydd sydd bellach wedi ymddeol.  Mae’n byw yn Syracuse, Efrog Newydd, gyda'i wraig, Linda Griggs.

Yn ogystal ag ennill Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas yn 2014, mae Martin Willitts Jr hefyd wedi cyhoeddi ugain o lyfrau a deg o gasgliadau llawn, gan gynnwys ennill Gwobr Ecolegol Cenedlaethol ar gyfer Searching for What You Cannot See (Gwasg Hiraeth, 2013) a How to Be Silent (Gwasg FutureCycle, 2016). Mae ganddo gyfrolau barddoniaeth ar y gweill yn cynnwys Nasturtiums in Snow Understand Green Is Coming (Gwasg Foothills), Three Ages of Women (Deerbrook Editions), Martin Willitts Jr. Greatest Hits (Gwasg Kattywompus), a Gwobr Golygydd Turtle Island ar gyfer, The Wire Fence Holding Back the World (Gwasg Flowstone).

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk