Beet (hoven) the January Blues!


21.12.2017

Mae myfyrwyr o’r Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn eich gwahodd yn gynnes i "Beet (hoven) the January Blues!" - sef cyngerdd i groesawu’r Flwyddyn Newydd.

WIAV concert poster

Cynhelir y cyngerdd ar ddydd Llun 8 Ionawr am 7.30pm. Dyma'r cyfle cyntaf y mae'r myfyrwyr presennol o’r Academi, a leolir yng Nghaerdydd, ei berfformio yn Abertawe. Byddant yn cyflwyno rhaglen o gân glasurol, gan gynnwys arias a duets o rai o operâu mwyaf poblogaidd y byd.

Fe'i cynhelir yn Neuadd hanesyddol y BBC ar Alexandra Road. Efallai y bydd y neuadd, sy'n gartref i wasanaethau trosglwyddo lleol y BBC, yn fwyaf enwog am fod yn lleoliad lle bu Richard Burton yn arwain cast holl-Gymreig yn ei recordiad enwog o 'Under Milk Wood’ gan Dylan Thomas.

Mae'r BBC yn parhau i weithio yn yr adeilad ond mae hefyd yn gartref i adran Technoleg Cerddoriaeth y Brifysgol, sef ysgol o Goleg Gelf Abertawe. Yn ogystal â stiwdios recordio a gofod ymarfer llawn, mae'r adeilad yn cynnwys ardal berfformio a ddefnyddiwyd yn ddiweddar fel lleoliad ar gyfer y gyfres gyngerdd NAWR ac yn rheolaidd mae'n gweld perfformiadau gan Gerddorfa Gliniaduron Abertawe.

Mae tocynnau yn costio £ 7 / £ 5 ac mae croeso i bawb fynychu.

Mae Academi Llais Rhyngwladol Cymru yn academi operatig a reolir gan y tenor byd-enwog Dennis O'Neill, CBE. Mae'n cynnig detholiad o raglenni arbenigol sy'n paratoi artistiaid ifanc at lefel sy’n addas i’r diwydiant. Mae myfyrwyr yn gweithio gyda'r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr blaengar a sêr rhyngwladol o fyd opera. Mae'r Academi yn cynnig MA mewn Uwch Dechneg Leisiol, a PGDip mewn Pianoforte Uwch (Repetiteur a Chyfeiliant). Yn 2017, lansiodd yr Academi raglen BA mewn Astudiaethau Lleisiol. Mae'r radd dwy flynedd ddwys hon, sydd yn alwedigaethol yn ogystal ag yn ymarferol, wedi'i gynllunio'n benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen i gantorion datblygol ddilyn gyrfa mewn canu.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk