Bydd yr Athro Andy Penaluna yn annerch ENACTUS Cwpan y Byd yn Llundain


27.09.2017

Mae’r Athro Andy Penaluna o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno sgwrs yn y cinio Arweinwyr Addysg Ryngwladol fel rhan o’r ENACTUS Cwpan y Byd yn ddiweddarach y mis hwn. Galwir y sgwrs ‘Future-Proofing Education: The Innovation Imperative’ a bydd yn cyflwyno at arweinwyr addysg o 36 o wledydd gwahanol o gwmpas y byd. Cynhelir y digwyddiad yn yr ExCel Centre yn Llundain ar 28ain Medi.

Tedx Headshot of Andy

Meddai’r Athro Penaluna: “Cefais y fraint o fod yn farnwr yn y DU am ddwy flynedd yn y gystadleuaeth hon, ac yn dal i gyfeirio'r profiadau fel rhai o'r gorau yr wyf wedi'u mwynhau. Dysgais fod barnwyr sy'n uwch arweinwyr busnes eisiau bron yn union yr hyn yr ydym ni yn y fenter a'r entrepreneuriaeth yn dymuno i'n myfyrwyr, ac mae hynny'n aliniad pwerus iawn. Mae dod yn ôl fel siaradwr gwadd i Ginio Rhyngwladol Arweinwyr Academaidd Cwpan y Byd yn anrhydedd anferth sy'n adlewyrchu gwaith tîm IICED yn y Drindod Dewi Sant. Byddaf yn siarad am orchmynion ar gyfer addysg sy'n datblygu arloeswyr creadigol, a phan fyddwch chi'n rhoi'r gorau iddi ac yn meddwl amdano, yn syml beth fydd unrhyw addysg y dyfodol yn dibynnu arno. "

Cyfarwydd y Institiwt Rhyngwladol Datblygiad Mentrwr Creadigol yn y Drindod Dewi Sant yw’r Athro Penaluna ac mae e wedi chwarae rhan annatod yn lansiad fframwaith Synnwyr Menter a Chymhwysedd Entrepreneuriaeth yr UE (EntreComp). Mae hefyd wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth gynorthwyo i gynhyrchu canllawiau sydd wedi'u hanelu at wella cyflogadwyedd trwy addysg menter sydd eisoes wedi cael ei ganmol gan Brif Swyddog Gweithredol Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA).

Cymuned o fyfyrwyr ac arweinwyr academaidd a busnes sy’n datblygu meddwl creadigol a gweithrediad mentrwr ym meysydd fel addysg, busnes, a datblygiad cynaliadwy yw ENACTUS. Mae e’n sefydliad ddim er elw rhyngwladol sy’n gweithio gyda myfyrwyr i greu prosiectau datblygiad cymunedol. Mae Cwpan y Byd ENACTUS yn gystadleuaeth lle mae’r gorau o’r prosiectau yn dod at ei gilydd.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk