Cangen y Coleg Cymraeg Cendlaethol yn croesawu’r hanesydd celf Peter Lord i draddodi ei darlith flynyddol


04.05.2017

Traddodwyd darlith flynyddol Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eleni gan yr hanesydd celf a’r cerflunydd amlwg, Peter Lord. 

Peter Lord 4

Derbyniodd Peter Lord radd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Reading yn 1970 cyn cael ei dderbyn yn gymrawd gwadd yng Nghanolfan Celf Brydeinig Yale yn 1994. Ar hyn o bryd mae’n gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae wedi cyhoeddi a darlledu yn helaeth ar ddiwylliant gweledol Cymru ac wedi curadu arddangosfeydd pwysig i sefydliadau cenedlaethol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngwaith arlunwyr crefft Cymreig yn ystod hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yng nghelf y Dirwasgiad Mawr, rhwng y ddau ryfel byd.

Yn dilyn y ddarlith dywedodd Peter Lord:

“Roedd yn fraint i mi gael traddodi darlith flynyddol Cangen y Coleg Cymraeg yma yn y Drindod Dewi Sant. 

Roedd y ddarlith yn canolbwyntio ar ddatblygiad portreadwaith yng Nghymru dros gyfnod o dair canrif. Fe wnes i ystyried yn benodol y newid yn natur y nawdd oedd ar gael i arlunwyr yn ystod y cyfnod, wrth i'r dosbarth canol ddisodli'r bonedd fel y brif ffynhonnell o nawdd ar ddechrau'r 19eg ganrif. O ganlyniad i gynnydd yn y dosbarth canol, gwelwyd oes aur o arlunwaith artisan yng Nghymru rhwng 1830 a 1850.

Rwy’n falch bob amser i gael cefnogi gweithgareddau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a hoffwn ddymuno’n dda i’r Gangen yma yn y Drindod Dewi Sant.”

Ychwanegodd Bethan Wyn Davies, Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: 

“Roeddwn yn falch iawn i gael croesawu enw amlwg fel Peter Lord i draddodi Darlith Flynyddol Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn y Drindod Dewi Sant. 

Mae Peter yn enw cyfarwydd iawn yn ei faes ac mae ei gyfraniad dros y blynyddoedd wedi bod yn helaeth iawn.  Roedd yn wych i weld cymaint o bobl yn bresennol yn y digwyddiad ac rwy’n edrych ymlaen at weld y ddarlith flynyddol yn mynd o nerth i nerth.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd , Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk