Cyn-fyfyriwr y Drindod Dewi Sant yn cael ei ddewis i greu gwobr ar gyfer seremoni Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017


16.11.2017

Dewiswyd Caitlin Littlejohns, un o gyn-fyfyrwyr Celf gain y Drindod Dewi Sant, i ddylunio a chreu gwobr ar gyfer seremoni Llyfr y Flwyddyn Cymru 2017 a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Welsh Book of the Year 1

Gofynnwyd i Caitlin gynhyrchu gwobr arbennig ar gyfer y categori ‘Gwobr Barn y Bobl Golwg360 (Gwobr Dewis Pobl Cymru) a ddyfarnwyd i Guto Dafydd am ei nofel, Ymbelydredd (Y Lolfa).

Cyhoeddwyd y holl enillwyr eleni mewn seremoni wobrwyo arbennig a gynhaliwyd yn Y Tramshed, Caerdydd.  Arweinydd y noson oedd Eleri Siôn, BBC Radio Wales ac roedd holl feirniaid y gystadleuaeth, awduron a'u gwesteion, cyhoeddwyr, partneriaid ac aelodau'r cyhoedd.

Roedd Caitlin Littlejohns wrth ei bodd i fod yn bresennol yn y seremoni'r wythnos hon i weld ei gwobr yn cael ei chyflwyno i'r awdur buddugol, Guto Dafydd.

Dywedodd Caitlin:

"Fel un o raddedigion diweddar yng Ngholeg Celf Abertawe, mae'n fraint fawr i mi gael y cyfle i ddangos fy ngwaith yn y ffordd yma. Rwy'n hynod falch o gael y cyfle i gyfrannu at y gystadleuaeth arbennig hon."

Welsh Book of the Year 2

Dywedodd Owain Schiavone, Cyfarwyddwr Marchnata Golwg Cyf:

"Mae Golwg360 yn falch iawn o gydweithio unwaith eto gydag Adran Celf a Dylunio Prifysgol y Drindod Dewi Sant. Mae gwaith yr artist sy’n gyfrifol am Wobr Barn y Bobl eleni, Caitlin Littlejohns, o’r safon uchaf ac yn dysteb ardderchog i waith da'r adran. Rwy’n siŵr bydd yr enillydd yn trysori’r wobr yn fawr.”

Dywedodd Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe (y Drindod Dewi Sant):

"Rydym mor falch bod Caitlin wedi cael ei dewis ar gyfer creu’r wobr hon. Mae'n enghraifft wych o'r graddedigion dawnus sydd gennym o’r rhaglen gelfyddyd gain yng Ngholeg Celf Abertawe."

Ychwanegodd Gwenllian Beynon, cydlynydd y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Gelf Abertawe y Drindod Dewi Sant:

"Roedd yn noson wych yn y Tramshed yng Nghaerdydd a diolch i Owain Schiavone o Golwg 360 am ein gwahodd i fod yn rhan o'r seremoni wobrwyo eto eleni a llongyfarchiadau mawr i Caitlin Littlejohns am gael ei dewis i greu’r wobr ‘Barn y Bobl Golwg 360.  Graddiodd Caitlin gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn celfyddyd gain yn yr haf ac ymgymerodd â rhai o'i hastudiaethau yn y Gymraeg. Llongyfarchiadau hefyd i Guto Dafydd am ennill y wobr a greuwyd gan Caitlin.” 

Welsh Book of the Year 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk