Cytundeb rhwng Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Normal Nanyang


18.12.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Normal Nanyang Normal yn Tsiena wedi arwyddo memorandwm i ddatblygu gweithgareddau addysgol a diwylliannol rhwng Cymru a Tsiena ar ffurf cydweithio academaidd a rhaglenni cyfnewid.  

MOU between UWTSD and Nanyang

Group for MOU between UWTSD and Nanyang

Bydd y ddau sefydliad yn archwilio cydweithrediad o ran datblygu rhaglenni israddedig mewn Sinoleg - sef astudiaeth o ddiwylliant Tseina - Peirianneg, Logisteg, Busnes, Cerddoriaeth Leisiol ynghyd â Dawns a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr dreulio dwy flynedd yn astudio yn Tseina a dwy flynedd ar gampysau’r Brifysgol yng Nghymru.

Mae’r cydweithrediad yn cynnwys datblygu gweithgareddau ymchwil ar y cyd, cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd academaidd ynghyd â chyfnewid staff a myfyrwyr rhwng y ddau sefydliad. 

Dywedodd Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio, “Rwy’n falch o groesawu dirprwyaeth o Brifysgol Normal Nanyang i Lambed ac i ddatblygu ein cysylltiadau rhagorol â sefydliadau yn Tseina. Bydd y datblygiad hwn yn cynnig cyfleoedd i staff a myfyrwyr ac yn darparu llwybrau cynnydd i fyfyrwyr rhagorol i fynd ymlaen i astudio rhaglenni meistr a gynigir gan yr Academi Sinoleg a ddatblygwyd gennym â Sefydliad Amlddiwylliannol Addysgol Chin Kung ar gampws Llambed”.

Dywed Cadeirydd y Cyngor, Yr Athro Huang o Brifysgol Normal Nanyang “Cyn imi ymweld roeddwn yn meddwl fod gennyf ddealltwriaeth o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Gyda chyfarfod heddiw gallaf weld fod yma nifer o feysydd eraill megis Peirianneg, Busnes a Cherddoriaeth Leisiol lle gallwn gydweithio.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i gydweithio gyda’ch tîm i ddatblygu partneriaeth yn y dyfodol”.