Elusennau lleol yn elwa wrth i 300 o feicwyr gwblhau Taith Feicio Daffodil


14.03.2017

Bu dros 300 o feicwyr yn cymryd rhan yn Nhaith Feicio Daffodil eleni er mwyn codi arian i ddwy elusen yng ngorllewin Cymru. Hon oedd y degfed Taith Daffodil lle bu cannoedd o feicwyr, yn cynnwys y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Shane Williams, yn ymgymryd â her cylch 43 milltir trwy fynydd-dir Sir Gâr.

Daffodil Ride 2017

Eleni codwyd £3,300 ac fel yn y gorffennol caiff yr holl elw a wneir gan y Daith Feicio ei roi i elusennau lleol. Eleni dewiswyd yr elusen Cerebra a leolir yng Nghaerfyrddin a Chronfa Ymddiriedolaeth Dylan Rees.   

Trefnwyd y daith feicio gan fyfyrwyr y 3edd flwyddyn yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored (ChIAAA) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Eleni dau fyfyriwr y cwrs BSc Hyfforddiant Personol, Cerith Evans a Catherine Davies oedd yn gyfrifol am drefnu’r daith feicio.  Mae’r ddau’n astudio'r modwl Cymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol.

Meddai Geraint Forster, sy’n rhedeg y modwl Cymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

“Roedd yn ddigwyddiad gwych unwaith eto ac mae’n rhaid llongyfarch pawb a gymerodd rhan a chynorthwyo gyda’r ymdrech i godi arian i’r elusennau arbennig yma.  Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu codi cymaint o arian i ddwy elusen sydd mor haeddiannol.  Rwy’n dod o’r un pentref â Dylan ac roeddwn yn yr un ysgol ag ef hefyd ac o safbwynt personol roedd yn wych i weld ef a’i deulu yn mynychu’r digwyddiad er mwyn cefnogi pawb ar y diwrnod.  Gwerthfawrogwyd eu cefnogaeth yn fawr.

Mae’n rhaid i mi longyfarch Cerith and Catherine hefyd am eu holl waith caled wrth drefnu’r digwyddiad.  Prif ddiben y modwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio gyda phobl sy’n paratoi ar gyfer rhyw fath o her ac antur a hefyd i fyfyrwyr drefnu her ar eu pen eu hunain.  Hyd yn hyn ar y modwl hwn, mae myfyrwyr wedi gweithio un-i-un gyda chleientiaid sy’n gweithio tuag at nodau heriol ym maes chwaraeon antur gan gynnwys un sy’n ymdrechu i fod yn Geufadwr Olympaidd.  Mae’r myfyrwyr hefyd wedi ysgrifennu erthygl ar gyfer Adventure Travel Magazine, gan roi cyngor ar baratoi ar gyfer heriau anturus yn yr awyr agored.”

“Mae digwyddiadau lleol megis Taith Feicio Daffodil yn ffordd wych o wneud enw i chi’ch hun yn hyfforddwr personol. Os oes gennych chi eich busnes eich hun, gall y digwyddiad gynyddu ymwybyddiaeth ohonoch chi a’ch busnes ac ennill rhagor o gwsmeriaid i chi.Mae’r dasg hon yn rhoi sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd i fyfyrwyr gan gynnwys rheoli pobl eraill. Mae’n rhywbeth gwych i’w roi ar CV ac i sôn amdano mewn cyfweliad.  Mae naws broffesiynol iawn i 3edd flwyddyn BSc Hyfforddiant Personol a BSc Ffitrwydd Awyr Agored. Mae’r myfyrwyr yn rhedeg eu busnesau hyfforddiant personol eu hunain, maen nhw’n trefnu digwyddiadau, ac mae llai o bwyslais ar ddarlithoedd a mwy ar fynd allan ac arfer sgiliau bywyd go iawn o dan yswiriant a goruchwyliaeth y Brifysgol.”

Cychwynnwyd Taith Feicio Daffodil gan un o drigolion Pentywyn, Andy Edwards, 10 mlynedd yn ôl gyda’r nod o fywiogi’r pentref yn ystod tymor sydd fel arall yn dawel.  Ac yntau bellach wedi symud o Bentywyn i Gaerfyrddin, roedd Andy yn benderfynol y byddai Taith Feicio Daffodil yn parhau a chynigiodd y cyfrifoldebau o’i threfnu i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Catherine Davies, un o drefnwyr y digwyddiad a myfyrwraig ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

“'Mae cael y cyfle i gydweithio gydag ystod eang o sefydliadau eraill megis yr heddlu, y Cyngor a busnesau lleol wëid bod yn brofiad gwerthfawr iawn.  Rwyf eisoes wedi gallu cyfeirio at y profiadau hyn mewn cyfweliad swydd.”

 Ychwanegodd Cerith Evans, un o drefnwyr y digwyddiad a myfyriwr ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

"Mae trefnu’r digwyddiad hwn wedi bod yn un o’r profiadau dysgu mwyaf gwerthfawr rwy’ wedi’i gael yn ystod y cyfnod o astudio ar gyfer fy ngradd gan ei fod wedi golygu gweithio gydag ystod eang o bobl.  Mae’r cyfnod hwn wedi cynnwys profiadau dysgu ymarferol sydd mor allweddol mewn bywyd a fydd yn gymorth mawr i mi mewn nifer o ffyrdd yn y dyfodol.” 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk